Leerecosysteem Regina Mundi

Transitietrajecten


Hoe werkt het?

Met dit project wil stad Genk samen met haar lokale en bovenlokale stakeholders een leerecosysteem ontwikkelen op de Regina Mundi site in het centrum van Genk.

Centraal staat de doelgroep die hierdoor in de toekomst optimaal zijn/haar talenten kan ontwikkelen. Hiervoor zullen in het project experimenten worden opgezet gericht op het ontwikkelen van dit systeem op basis van leerervaringen over mogelijkheden én drempels.

Over het project

Dit project kadert in de ESF-oproep 545 – Leerecosystemen Limburg. Het project loopt van 1/12/202 tot 31/12/2023 en is mogelijk dankzij de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds.


Meer info

Contacteer Liesbeth Briers: liesbeth.briers@genk.be.