Lily Gora: 'Verrijkend om nieuwkomers de hand te reiken'

Nieuwkomers botsen op allerlei barrières in hun aankomstland. Een almaar belangrijker uitdaging is voldoende digitale vaardigheden te ontwikkelen om hun kansen op de arbeidsmarkt en in het sociale leven te vergroten. Daarom nodigt het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht (LPV) vrijwilligers uit nieuwkomers in onze digitale samenleving op weg te helpen. Als enthousiaste vrijwilliger voor LPV vertelt Lily Gora over het belang van digitale inburgering.

Waarom is digitale geletterdheid zo belangrijk voor nieuwkomers?

Lily: Heel veel vormen van dienstverlening zijn tegenwoordig digitaal. Ik denk bijvoorbeeld aan heel wat premies of meldingen bij de stad. Of de opvolging van je elektriciteitsfactuur: om te vermijden dat je doorheen het jaar te veel betaalt, kan je je betalingsschema online bijsturen. Maar ook inzage in je medisch dossier kan gemakkelijk online. Digitale competenties zijn zeker geen luxe meer. Wie volledig wil deelnemen aan een digitale maatschappij heeft die absoluut nodig.

Waarin resulteert een leven zonder digitale vaardigheden voor een nieuwkomer?

Lily: Dat leidt tot veel onzekerheid en dus uitstelgedrag. Bepaalde problemen die enkel online kunnen worden opgelost, blijven liggen en worden enkel groter. Bovendien zien we dat kinderen en jongeren dikwijls sneller digitaal mee zijn, maar de ouders niet altijd volgen. Dat verhoogt hun afhankelijkheid van hun kinderen en werkt verdere onzekerheid in de hand.

Wat maakt dit vrijwilligerswerk zo leuk?

Lily: Het verrijkt jezelf om nieuwkomers de hand te reiken en hun duidelijk te maken dat ze niet alleen staan. Het is trouwens fijn om persoonlijk te ondervinden dat je ook nieuwkomers hebt in alle maten en soorten, met bijzonder uiteenlopende talenten en intellectuele capaciteiten.

Wat zeg je tegen mensen die vinden dat nieuwkomers niet goed willen inburgeren?

Lily: Wanneer mensen zich op zichzelf terugplooien, dan komt dat ook omdat wij hun onvoldoende de hand reiken. Mijn boodschap is altijd: ‘Kom hier, laat me je op weg helpen naar een zelfstandig leven.’ Nieuwkomers leren Nederlands om zich in praktische omstandigheden uit de slag te trekken. Het is niet verwonderlijk dat veel mensen over complexe kwesties, zoals gevoelens en overtuigingen, het liefst in hun moedertaal praten.

Wil je zelf de digitale geletterdheid bij nieuwkomers versterken?

Neem dan contact op het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht:

Arne Aerts

0468 35 75 38

info@limburggastvrij.be

Deze en andere vrijwilligersvacatures vind je op www.genkvrijwilligt.be.