Lode van het Rode Kruis bezorgde een Genkenaar met acute ademhalingsmoeilijkheden een levensnoodzakelijk toestel

Jij hebt een bijzonder belangrijke daad gesteld. Hoe kwam je in contact met die Genkenaar?

Lode: Via Genk Helpt kwam de vraag langs een omwegje bij mij terecht. Een Genkenaar had dringend een beademingstoestel nodig. Normaal gesproken wordt dat aan hem bezorgd, maar door de coronacrisis en de daarbij horende beperkingen lukte het niet om het toestel thuis geleverd te krijgen. Het moest dan ook van het Leuvense ziekenhuis komen.

Toen je hoorde dat hij in nood was, ben je meteen in actie gekomen.

Lode: Inderdaad. Ik verzorg altijd het vervoer voor 112 en ben met een ambulance naar Leuven gereden na eerst de geheugenkaart te zijn gaan ophalen bij de patiënt. In Leuven werd het toestel geprogrammeerd met de kaart.

Hoe reageerde de patiënt toen je het toestel afleverde aan de voordeur?

Lode: Die kreeg ik niet te zien. Zijn echtgenote die de deur opendeed, was heel dankbaar dat het toestel nog op tijd kwam.

Dit was dan ook een bijzondere actie. Prachtig toch om dat te kunnen doen als vrijwilliger?

Lode: Wij van het Rode Kruis staan altijd ten dienste van de bevolking. Deze ervaring is een mooi voorbeeld van hoe een kleine daad een enorm verschil kan maken. Impact hebben is altijd leuk. Bij ons overheerst het gevoel dat we met het Rode Kruis weer hebben kunnen doen waar we goed in zijn: er staan wanneer we het meeste nodig zijn!