Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Het lokaal opvanginitiatief (LOI) biedt materiële opvang aan 65 asielzoekers, die worden toegewezen door Fedasil. De LOI-woningen zijn verspreid over 7 locaties in Genk.

Daarnaast bieden maatschappelijke werkers intensieve individuele begeleiding aan erkende vluchtelingen in de eerste 6 maanden na hun erkenning en dit van zodra zij zelfstandig wonen. Deze hulpverlening vertrekt meestal vanuit financiële steunverlening, maar heeft tevens betrekking op alles wat nodig is voor een snelle integratie in de samenleving.