Lokaal opvanginitiatief (LOI)

Het lokaal opvanginitiatief (LOI) biedt materiële opvang aan asielzoekers of erkende vluchtelingen, die worden toegewezen door Fedasil.
De LOI-woningen zijn verspreid over enkele locaties in Genk. Het OCMW voorziet niet alleen tijdelijke huisvesting, maar begeleidt de nieuwkomers met alle vragen die ze hebben in verband met wonen, werken, Nederlands leren, vrije tijd, hun kinderen,...
Het OCMW werkt nauw samen met vrijwilligers en diensten met een specifiek aanbod voor deze doelgroep, zoals bv. psychologische hulp, taalprojecten,...
De maatschappelijk werkers bieden ook individuele begeleiding aan erkende vluchtelingen van zodra zij zelfstandig wonen in Genk. Deze hulpverlening vertrekt meestal vanuit financiële steunverlening, maar heeft tevens betrekking op alles wat nodig is voor een snelle integratie in de samenleving.