Meer over het gebied

Opglabbekerzavel als gunstig gebied voor Europese natuur

Wist je dat het gebied Opglabbekerzavel een Natura 2000 gebied is?
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuur. De beschrijving verklapt het natuurlijk al, dit netwerk beschermt waardevolle natuur van Europees belang. De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook stad Genk in Opglabbekerzavel stap voor stap waardevolle planten en dieren beschermen, en waar nodig ontwikkelen en herstellen.

Opglabbekerzavel als deel van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

De Opglabbekerzavel maakt ook deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
Dat is een selectie van de meest waardevolle en gevoelige natuurgebieden in Vlaanderen. Het VEN vormt met zijn grote aaneengesloten gebieden de ruggengraat van de natuurlijke structuur in Vlaanderen. Het is het geheel van de mooiste groene plekjes in Vlaanderen waar de natuur extra beschermd wordt. Op die manier wil het VEN de belangrijke natuurkernen veiligstellen in de toekomst.

Opglabbekerzavel als thuisbasis voor veel bijzondere diersoorten

In het gebied Opglabbekerzavel leven trouwens heel wat zeldzame en bijzondere diersoorten. Dit toont aan dat het gebied echt wel speciaal is. Voor stad Genk is dat een belangrijke drijfveer om het gebied verder te ontwikkelen en beschermen. Opglabbekerzavel is niet alleen een geschikt leefgebied, maar ook een groene stapsteen voor deze soorten. 

Opglabbekerzavel en zijn rol in het behoud van biodiversiteit

Verder is de Opglabbekerzavel van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit. 
13% van de meest bedreigde dier- en plantensoorten in Vlaanderen vind je terug in het heidelandschap. De biodiversiteit van het heidelandschap ging de afgelopen 60 jaar continu achteruit. Van de 238 aan heide gebonden soorten met een gekende Rode Lijststatus is 5% lokaal uitgestorven en 50% ernstig bedreigd, bedreigd of kwetsbaar. Nog eens 15% loopt het risico op korte termijn op de Rode Lijst terecht te komen. Veel plant- en diersoorten vonden hun plek in onze Genkse heidegebieden en zijn intussen echt afhankelijk van deze biotopen. De heide is dus een heel bijzonder en waardevol stukje natuur omdat er veel planten en dieren voorkomen die enkel in de heide kunnen leven en/of die zeldzaam of bedreigd zijn. Door de heide te beschermen, kunnen we deze planten en dieren ook beschermen.