Mijn kind inschrijven in een kleuter- of lagere school

zoek vrije plaatsen

Inschrijvingen voor schooljaar 2021 - 2022
Naargelang het pandemieniveau zal een inschrijving op school of op afstand plaatsvinden.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Hoe kies ik een school?

Welke school heeft nog vrije plaatsen?

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Wat doe ik als een school mijn kind niet inschrijft?

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor het lopend schooljaar?

 • Inschrijvingen voor het lopende schooljaar: geen inschrijvingsperiodes van toepassing.
 • Neem contact op met de betreffende school

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor schooljaar 2022-2023?

Gewoon kleuter- en lager onderwijs

Voorrang broers en zussen en kinderen van personeel
Van maandag 7 maart (9u) t.e.m. vrijdag 25 maart (18u) 2022

Voorrang indicator- en niet-indicatorleerlingen
Van dinsdag 19 april (9u) tot en met vrijdag 6 mei (18u) 2022

Iedereen kan inschrijven.

Ouders informeren de school over schooltoelage (Groeipakket) en diploma van de moeder. De bedoeling is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich in te schrijven.

Vrije inschrijvingen
Vanaf woensdag 1 juni (9u) 2022

Buitengewoon Basisonderwijs

Voorrang broers en zussen en kinderen van personeel
Van maandag 14 tem vrijdag 25 februari 2022

Vrije inschrijvingen
Vanaf maandag 7 maart 2022

Voor het eerst naar school?
Je kind kan de eerste keer naar school als het tussen 2,5 jaar en 3 jaar is. Bereken de instapdatum voor je kleuter via de website van onderwijs Vlaanderen.

Hoe kies ik een school?

Vanwege de richtlijnen in het kader van Covid-19 is een rondleiding op school niet altijd mogelijk. Onderstaande informatie helpen je een eind op weg:

Stap 1: Een doordachte schoolkeuze

Deze vragen kunnen je helpen om een school te kiezen:

 • Wat vindt de school belangrijk en wat vind ik als ouder belangrijk?
 • Hoe ziet een schooldag eruit?
 • Hoe houdt de school rekening met het ritme van elk kind en zijn/haar ontwikkeling?
 • Hoe groot zijn de klasgroepen?
 • Hoe informeert de school mij over mijn kind?
 • Hoe kan ik de school informeren of vragen stellen?
 • Wat zijn de sterke punten van de school?
 • Is de school makkelijk bereikbaar voor mij?
 • Is er voor- en naschoolse kinderopvang?

Stap 2: Informeer je tijdig en neem contact op met de school voor bijkomende vragen.

Neem een kijkje op de overzichtspagina van alle kleuter- en basisscholen van Genk.
Je vindt hier de contactgegevens per school.

Welke school heeft nog vrije plaatsen?

zoek vrije plaatsen

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Wat zijn de richtlijnen in het kader van Covid-19?

 • De inschrijvingen in het basis- en secundair onderwijs gebeuren nu fysiek en bijgevolg chronologisch.
 • De inschrijvingen kunnen opnieuw op school gebeuren.

Meer info vind je hier: Corona: veelgestelde vragen en antwoorden - basis- en secundair onderwijs - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Extra hulp nodig?

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:

Lies Zaenen (deskundige LOP Basisonderwijs Genk)
Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
0499 59 43 65

Wat doe ik als een school mijn kind niet inschrijft?

De school is verplicht om je een weigeringsdocument te bezorgen wanneer ze jouw kind niet inschrijft. Geeft de school het bewijs niet uit zichzelf, vraag er dan naar. Met dit document kan jij bewijzen dat je je kind probeerde in te schrijven. Het komt bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Of als je bemiddeling wil vragen bij het Lokaal Overleg Platform (LOP).

 • Het LOP is een overlegplatform waar verschillende partners samen werken aan gelijke onderwijskansen en elke vorm van uitsluiting en discriminatie willen tegengaan.
 • Volgende partners zitten samen in het LOP in Genk: directies van scholen, CLB, ouders, etnisch-culturele minderheden, kinderopvang, Gigos, stad Genk, kansarmen, onthaalbureau en het OCMW.
 • Het LOP bemiddelt in moeilijke situaties, als iemand dat vraagt. Zo zal het LOP jou helpen als een school weigert om je kind in te schrijven. Het LOP kijkt dan na of er echt geen plaats is. Of het zoekt samen met jou een andere, gepaste school. Als er na de bemiddeling geen gepaste oplossing is, dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • LOP BASISONDERWIJS GENK
  Ingrid Heps – voorzitter
  Lies Zaenen – deskundige

De informatie over inschrijvingen en vrije plaatsen op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het Lokaal Overleg Platform (LOP) Genk.