Mijn kind inschrijven in een kleuter- of lagere school

zoek vrije plaatsen

Inschrijvingen voor schooljaar 2021 - 2022
Naargelang het pandemieniveau en de daaraan verbonden kleurcodes zal een inschrijving op school of op afstand plaatsvinden.
Wil je weten welke code van toepassing is? Neem dan een kijkje op de website van onderwijs Vlaanderen.

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven?

Hoe kies ik een school?

Welke school heeft nog vrije plaatsen?

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Wat doe ik als een school mijn kind niet inschrijft?

Wanneer kan ik mijn kind inschrijven voor schooljaar 2021-2022?

GEWOON KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

 • Broers en zussen – kinderen van personeel: van maandag 15 maart tot en met vrijdag 26 maart 2021
 • Indicator en niet-indicator leerlingen: van maandag 19 april tot en met vrijdag 14 mei 2021
  Iedereen kan inschrijven. Ouders informeren de school over schooltoelage (Groeipakket) en diploma van de moeder. De bedoeling is dat alle kinderen gelijke kansen krijgen om zich in te schrijven.
 • Vrije inschrijvingen: vanaf dinsdag 1 juni 2021.

BUITENGEWOON KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

 • Broers en zussen – kinderen van personeel: van maandag 1 februari tot en met vrijdag 12 februari 2021
 • Vrije inschrijvingen: eerste dag na de krokusvakantie - vanaf maandag 1 maart 2021

Voor het eerst naar school?
Je kind kan de eerste keer naar school als het tussen 2,5 jaar en 3 jaar is. Bereken de instapdatum voor je kleuter via de website van onderwijs Vlaanderen.

Hoe kies ik een school?

Vanwege de richtlijnen in het kader van Covid-19 is een rondleiding op school niet altijd mogelijk. Onderstaande informatie helpen je een eind op weg:

Stap 1: Een doordachte schoolkeuze

Deze vragen kunnen je helpen om een school te kiezen:

 • Wat vindt de school belangrijk en wat vind ik als ouder belangrijk?
 • Hoe ziet een schooldag eruit?
 • Hoe houdt de school rekening met het ritme van elk kind en zijn/haar ontwikkeling?
 • Hoe groot zijn de klasgroepen?
 • Hoe informeert de school mij over mijn kind?
 • Hoe kan ik de school informeren of vragen stellen?
 • Wat zijn de sterke punten van de school?
 • Is de school makkelijk bereikbaar voor mij?
 • Is er voor- en naschoolse kinderopvang?

Stap 2: Informeer je tijdig en neem contact op met de school voor bijkomende vragen.

Neem een kijkje op de overzichtspagina van alle kleuter- en basisscholen van Genk.
Je vindt hier de contactgegevens per school.

Welke school heeft nog vrije plaatsen?

zoek vrije plaatsen

Hoe schrijf ik mijn kind in?

Wat zijn de richtlijnen in het kader van Covid-19?

Vanwege de richtlijnen in het kader van Covid-19 is een rondleiding op school niet altijd mogelijk. Onderstaande informatie kan je een eind op weg helpen.

Naargelang het pandemieniveau en de daaraan verbonden kleurcodes zal een inschrijving op school of op afstand plaatsvinden:

 • Code groen: je kan op school inschrijven
 • Code geel: je kan op school inschrijven
 • Code oranje: je kan een afspraak maken voor een inschrijving op school of vanop afstand inschrijven
 • Code rood: je kan alleen vanop afstand inschrijven

Wil je weten welke code van toepassing is? Neem dan een kijkje op de website van onderwijs Vlaanderen.

Hoe verloopt een inschrijving vanop afstand?

 • Inschrijvingen gebeuren maximaal vanop afstand en dus niet altijd op school.
 • Ga naar de website of facebookpagina van de school van je keuze. Je vindt er de link naar een inschrijfformulier of informatie over hoe je op afstand kan inschrijven.
 • Lukt dit niet? Contacteer de school. De school bekijkt dan samen jou hoe het wel kan: op afspraak, via telefoon, per mail of per post!

Inschrijvingen gebeuren chronologisch, het moment waarop je het formulier invult is dus bepalend.
- Is er nog plaats? De school contacteert je om de inschrijving samen jou te overlopen.
- Is er geen plaats? De school stuurt je binnen de vier kalenderdagen een weigeringsdocument.

Extra hulp nodig?

Voor bijkomende informatie kan je terecht bij:

Lies Zaenen (deskundige LOP Basisonderwijs Genk)
Lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
0499 59 43 65

Wat doe ik als een school mijn kind niet inschrijft?

De school is verplicht om je een weigeringsdocument te bezorgen wanneer ze jouw kind niet inschrijft. Geeft de school het bewijs niet uit zichzelf, vraag er dan naar. Met dit document kan jij bewijzen dat je je kind probeerde in te schrijven. Het komt bijvoorbeeld van pas als er een plaats vrijkomt in diezelfde school. Of als je bemiddeling wil vragen bij het Lokaal Overleg Platform (LOP).

 • Het LOP is een overlegplatform waar verschillende partners samen werken aan gelijke onderwijskansen en elke vorm van uitsluiting en discriminatie willen tegengaan.
 • Volgende partners zitten samen in het LOP in Genk: directies van scholen, CLB, ouders, etnisch-culturele minderheden, kinderopvang, Gigos, stad Genk, kansarmen, onthaalbureau en het OCMW.
 • Het LOP bemiddelt in moeilijke situaties, als iemand dat vraagt. Zo zal het LOP jou helpen als een school weigert om je kind in te schrijven. Het LOP kijkt dan na of er echt geen plaats is. Of het zoekt samen met jou een andere, gepaste school. Als er na de bemiddeling geen gepaste oplossing is, dan kan je een klacht indienen bij de Commissie inzake Leerlingenrechten.
 • LOP BASISONDERWIJS GENK
  Havva Duman – voorzitter
  Lies Zaenen – deskundige

De informatie over inschrijvingen en vrije plaatsen op deze website valt onder de verantwoordelijkheid van het Lokaal Overleg Platform (LOP) Genk.