Mobiliteitsplan

Iedere stad en gemeente in Vlaanderen stelt een mobiliteitsplan op. Dit plan vertrekt vanuit historische structuren, de ruimtelijke omgeving, bestaande structuren (natuur, bebouwing, ...), gewestplannen, .... Op basis van ruimtelijke ontwikkelingen die beoogd worden, wordt een plan opgesteld waarin de mobiliteitsontwikkeling van de stad op korte, middel en lange termijn wordt uitgeschreven.

Gezien de unieke ruimtelijke ligging van Hasselt en Genk en het belang van dit regionaalstedelijk gebied binnen Limburg, hebben deze steden samen een gemeenschappelijk plan opgemaakt.

Daarnaast hebben beide steden ook een eigen mobiliteitsplan opgemaakt waarin in veel meer detail te werk is gegaan.

Beide kun je hieronder downloaden.