Nalatenschap en erfbelasting

Na het overlijden van een persoon treedt er automatisch een administratieve procedure in werking.

Zo worden de gelden op Belgische rekeningen op naam van de overledene geblokkeerd. Als je deze rekeningen wil deblokkeren, heb je een attest van erfopvolging nodig.

Dit “attest van erfopvolging” kan je opvragen bij de ontvanger van het registratiekantoor van de FOD Financiën die het successiedossier van de overledene beheert.

Is er een testament, een huwelijkscontract of een schenking onder levenden, dan wordt het “akte van erfopvolging” afgeleverd door de notaris.

Ook moeten de nabestaanden een aangifte van de nalatenschap indienen. Hiermee wordt het vermogen van de overledene geraamd. Hierop moet een erfbelasting betaald worden.

Bedrag

Gratis

Meer info

De aangifte van nalatenschap wordt ingediend bij de Vlaamse belastingdienst. Ook de erfbelasting is een bevoegdheid van de Vlaamse belastingdienst.