Nieuwe Kansen Geven

DOELGROEP

Nieuwe Kansen Geven, afgekort NKG, is een samenwerkingsproject van 16 Limburgse BuSO-scholen en gaat op zoek naar schoolexterne leerplekken op maat van BuSO-leerlingen die bedreigd worden met schooluitval. Ook aan gewone scholen en CLB’s wordt vorming, informatie en advies verstrekt.

AANMELDING

De BuSO-school meldt i.s.m. het CLB aan met het NKG-aanmeldingsformulier bij nieuwekansengeven@gmail.com. Gewone scholen en CLB’s kunnen via telefoon of mail informatie of advies vragen.

DOELSTELLING

Nieuwe Kansen Geven heeft als doel schooluitval te vermijden en het leerrecht te versterken van BuSO-leerlingen die bedreigd worden met schooluitval. In het kader van de ontwikkeling van een inclusief onderwijs, is tevens het doel om via vorming, informatie en advies het leerrecht van jongeren met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs te versterken.
In het rondetafelgesprek wordt gezocht naar leerplekken die kunnen gericht zijn op diverse doelen: een rustpauze inlassen, de motivatie verhogen, het zelfvertrouwen versterken, beter leren omgaan met anderen, meer praktijkervaring opbouwen, nieuwe interesses ontdekken, zicht krijgen op het eigen kunnen, positieve ervaringen opbouwen, met nieuwe moed naar school gaan, ….

PROGRAMMA

Na de aanmelding wordt een rondetafelgesprek georganiseerd met de jongere, de ouders, de school, het CLB en de betrokken jongerenwelzijnsinitiatieven. Hierin wordt samen een leerplek op maat van de jongere gezocht, nl. een leerplek waarvoor de jongere zelf gemotiveerd is (autonome motivatie), waar iemand een warme en nabije begeleiding kan bieden (binding) en waar de jongere op maat zijn/haar sterktes kan inzetten en zijn/haar competenties kan versterken. De jongere wordt door een NKG-medewerker of een partner van de rondetafel begeleid naar en opgevolgd op de leerplek.

Een leerplek:

  • kan zowel in de non-profit- als de profit-sector gezocht worden (afhankelijk van de leeftijd), vb. zorgboerderij (i.s.m. Steunpunt Groene Zorg), winkel, rust- en verzorgingstehuis, lavendeltuin, fietsatelier, sociaal restaurant, bibliotheek, groendienst, …
  • is bij voorkeur deeltijds in combinatie met het schools programma, indien nodig voltijds
  • duurt zo lang als nodig, zo kort als mogelijk.

Het traject is gericht op de re-integratie van de jongere op school of integratie op de arbeidsmarkt.

In het project ‘Bottom-Up’ worden, met steun van de provincie Limburg, good-practices geïnventariseerd van de BuSO-scholen en gedeeld met gewone scholen, CLB’s, jongerenwelzijnsinitiatieven, schoolexterne initiatieven, onderwijsdiensten, …

CONTACTGEGEVENS

Nieuwe Kansen Geven (NKG)
Tina Ramaekers
Sint-Ferdinandstraat 1, 3560 Lummen
0476 86 50 76
nieuwekansengeven@gmail.com