Nood aan Fair Trade

Handel, niet hulp

Dat is volgens zeer gerespecteerde economen dé sleutel tot de ontwikkeling van arme landen, maar dan wel "rechtvaardige handel" ofwel Fair Trade.

In plaats van de symptomen van armoede aan te pakken, spitst het principe “trade, not aid” zich toe op één van de belangrijkste oorzaken ervan: de werking van internationale handel. Meer specifiek: de ongelijke machtsverhoudingen tussen grote bedrijven en de boeren uit het Zuiden, die op kleine schaal werken om niet alleen hun gezin, maar ook de rest van de wereld te voeden.

70% van ons voedsel is immers afkomstig uit de familiale landbouw. Hoewel ze de leveranciers zijn voor een groot deel van onze voeding, leven deze producenten zelf vaak in precaire omstandigheden. Vandaag lijden meer dan 840 miljoen mensen (1 op 8) op aarde aan ondervoeding; de meerderheid daarvan is landbouw(st)er. Die armoede heeft verschillende oorzaken, maar handel speelt daarbij een grote rol. Vooral in de regio's die economisch sterk afhankelijk zijn van de uitvoer van hun producten.

Verander handel, verander levens

Fair Trade staat voor producten die vervaardigd zijn in menselijke arbeidsomstandigheden, tegen een fatsoenlijk loon, zonder uitbuiting van kinderen én met respect voor ons milieu.

Fairtradeproducten herken je aan het Fairtrade logo. Fairtrade Belgium maakt onderdeel van Fairtrade Internationaal en is een onafhankelijk controle mechanisme. Zij kennen het logo toe aan producten die aan strenge criteria voldoen. Meer info vind je op www.fairtradebelgium.be.