Noord-Zuid

Deze verenigingen zijn actief in Genk of hebben een Genkse lokale afdeling en zetten zich in voor internationale solidariteit:

 

11.11.11

11.11.11 gelooft dat een andere wereld mogelijk is en werkt aan een andere globalisering op 3 manieren:

  • Solidariteit met het Zuiden door steun aan en samenwerking met partnerorganisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika;
  • Beleidsbeïnvloeding: om de oorzaken van onrecht en armoede aan te pakken moet 11.11.11 als Noord-Zuidbeweging wegen op de beslissingen van de overheden (Vlaams, nationaal en Europees), van internationale instellingen (IMF, Wereldbank, VN, Wereldhandelsorganisatie…) en van bedrijven;
  • Bewustmaking in eigen land: om de vorige 2 doelstellingen te kunnen realiseren, dient de eigen bevolking degelijk te worden geïnformeerd en gesensibiliseerd.

www.11.be

BE30 0000 0000 1111

 

Broederlijk Delen

Broederlijk Delen streeft naar een duurzame wereld zonder ongelijkheid. Want er is genoeg voor iedereen. En toch leven er mensen in armoede. Delen en herverdelen. En investeren in de eigen plannen van de armste gemeenschappen in het Zuiden. Dat is voor Broederlijk Delen de oplossing.

www.broederlijkdelen.be

BE12 0000 0000 9292

 

Damiaanactie

Damiaanactie bestrijdt lepra, tbc en berglepra in Azië, Afrika en is een niet-gouvernementele organisatie. Ze helpt mensen hun waardigheid terug te geven.

Damiaanactie kiest voor gezondheidszorg op lange termijn. Ze zorgt voor gespecialiseerde medische hulpverlening, wetenschappelijke begeleiding en een internationale samenwerking waarbij ze een beroep doet op lokaal personeel. In België organiseert de Damiaanactie allerhande acties om deze projecten te verwezenlijken.

www.damiaanactie.be

BE05 0000 0000 7575

 

Gahate

Gemeenschapsontwikkeling in een centrumdorp Gahate in één van de armste streken in het oosten van Nepal via de oprichting van een medisch centrum en uitbouw van het plaatselijk onderwijs.

BE89 7350 2985 6685

 

VIVA-SALUD!

“Samen sterk voor gezondheid” is het motto van VIVA-SALUD! Gezondheid is een basisrecht, maar voor miljoenen mensen in het Zuiden wordt dat recht bedreigd door armoede, ongelijkheid, uitbuiting, schendingen van mensenrechten of oorlog.

VIVA-SALUD! is een Belgische ngo die sociale bewegingen die strijden voor het recht op gezondheid ondersteunt in de Filippijnen, Palestina, Democratische Republiek Congo, Cuba en Laos.

www.vivasalud.be

BE15 0010 4517 8030

 

Mothers For Peace

Moeders voor vrede heeft als doel o.a. in Afghanistan (Istalif, Shakardara, Dasht-e-Barchi en Bamyan) de autonomie van de lokale vrouwen te bevorderen. Door middel van onderwijs, beroepsopleiding en gezondheidszorg probeert MFP hen de middelen te geven die nodig zijn om zichzelf en de gemeenschap te ontwikkelen.

www.mothersforpeace.be

BE10 0000 0000 0404 (mededeling 197-0280-00092)

 

Samecijn in Burundi

Samecijn geeft financiële steun aan verschillende lokale Burundese initiatieven, ten voordele van kwetsbare groepen.

www.samecijn.be

BE 38 9730 1867 6372

 

RIKOLTO

Rikolto (vroeger Vredeseilanden) betekent ‘oogst’ in het Esperanto. Samen met boeren, bedrijven, wetenschappers en overheden oogsten we nieuwe ideeën om een groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden.

Integrale ontwikkeling van landbouwfamilies in het Zuiden. Verbeteren van landbouwtechnieken, markttechnieken bijbrengen om de producten beter op de inlandse markt te verkopen, opbouw van landbouworganisaties en kinderen laten studeren.

www.rikolto.be

BE64 0000 0000 5252

 

Genks comité voor vluchtelingen

In nood verkerende vluchtelingen (met en zonder papieren), woonachtig in Genk en omgeving, helpen een menswaardig bestaan uit te bouwen hier of in hun eigen land. Het bieden van informatieve, juridische, administratieve, pedagogische, materiële en financiële ondersteuning.

www.vluchtelingenwerk.be

BE23 0012 8509 4291 of via Sint-Vincentius BE29 2350 0373 0064 met de vermelding ‘vluchtelingen’

 

Maroc Relief

Maroc Relief is een Nederlandse/Marokkaanse humanitaire hulporganisatie die handelt vanuit islamitische waarden. Enkele van deze waarden zijn: barmhartigheid, solidariteit en goed handelen. Maroc Relief voelt zich verbonden met arme en achtergestelde mensen in de wereld en in het bijzonder Marokko. Maroc Relief streeft naar een duurzame verbetering van hun situatie, en in het bijzonder naar de versterking van de maatschappelijke positie van wezen en weduwen-moeders.

www.marocrelief.nl

 

Comité Kisaro

Het comité Kisaro wil het project in Kisaro ter plaatse moreel, materieel en organisatorisch steunen; in eigen land activiteiten organiseren of bijstaan die materiële of financiële hulpmiddelen opbrengen; onze eigen mensen focussen op de noden van ontwikkelingslanden en Rwanda in het bijzonder.

www.kisaro.be

BE77 7370 2005 9542

 

Que Bonito

Vzw Qué bonito! staat volledig in het teken van haar project Añañau in het Zuiden. Asociación ONG Añañau is een onderwijsproject dat in december 2014 werd opgericht in Cusco, Peru. Ze werkt met kinderen en jongeren tussen 4 en 18 jaar oud die in situaties van extreme armoede en onstabiele familiesituaties leven in het district San Jeronimo en Huancaro. Ondertussen bereiken ze een 80-tal families in beide districten.

Vzw Qué bonito! zorgt voor ondersteuning en vertegenwoordiging in en vanuit België. Ze heeft tot doel alle mogelijke materiële en morele tussenkomsten te verlenen en contacten te verzorgen met het oog op de verbetering van het lot van zowel kwetsbare kinderen als kwetsbare volwassenen in achtergestelde gebieden en dit in eerste instantie in samenwerking met Añañau. Vzw Qué bonito! helpt mee in België via het uitsturen van vrijwilligers, het vergroten van de naambekendheid en door het werven van fondsen voor Añañau.

www.ananau.org 

BE92 9731 2324 7123

 

Palestina Solidariteit

Palestina Solidariteit vzw is een onafhankelijke vrijwilligersbeweging die op basis van het internationaal recht, respect voor de mensenrechten en de democratische principes opkomt voor een rechtvaardige en duurzame oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

www.palestinasolidariteit.be

BE64 5230 8014 8852 

 

Congodorpen

Congodorpen wil meewerken aan de bouw van een nieuw platteland in Congo:

  • - waar de bevolking actief deelneemt aan de dynamiek op socio-economisch, landbouw en milieuvlak.
  • - waar mensen in hun basisvoorzieningen kunnen voorzien
  • - waar jongeren toegang hebben tot een kwalitatieve basisopleiding.
  • - waar kwalitatieve basisgezondheidszorg beschikbaar is tegen een haalbare prijs.

Congodorpen stimuleert en ondersteunt basisinitiatieven via geïntegreerde plattelandsontwikkeling in vier zones in DR Congo. Congodorpen focust daarbij op 3 thema's: werk, school en zorg:

  • - werk: landbouw en economische ontwikkeling
  • - school: basisonderwijs en alfabetisering
  • - zorg: eerstelijnszorg, water, hygiëne en sanitair, voeding en preventie

Thema’s zoals gelijkheid tussen vrouw en man, hiv/aids, milieu en communicatie worden transversaal opgenomen

www.congodorpen.be

BE27 7855 4290 6173

 

Evy’s Children home vzw

Tsimba & Evy's Children Home (Kenia) is opgericht door Alfons en Josiane Vos ter nagedachtenis aan hun overleden dochter Evy. Ze vangen weeskinderen op. Door begeleiding en scholing, bieden ze hen een kans op een betere toekomst. 

BE82 0689 0418 9668

 

Genesis vzw

Genesis wilt kwetsbare mensen, mensen in (kans)armoede, leefloners en daklozen meer zelfredzaam maken en hen innerlijk versterken.

www.desertandsoul.be 

www.vzw-genesis.be

BE27 0017 6647 4373 

 

Afractie

Afractie vzw werkt aan de duurzame ontwikkelingsdoelen ten voordele van kinderen en jongeren in armoede in Senegal. 

www.afractie.be

BE78 0015 1968 8286

 

Vzw Open je hart

Vzw Open je hart is een liefdadigheidsorganisatie die geld inzamelt voor mensen in nood in België en het buitenland, waaronder ook (alleenstaande) vrouwen die nood hebben aan financiële begeleidingsmiddelen en advies. Met als doel vrouwen zelfstandig en sterker maken. Daarnaast wil de organisatie geld inzamelen om ouders met financiële nood en zieke kinderen te helpen.