Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De raad voor maatschappelijk welzijn (OCMW-raad) bestaat uit dezelfde leden als de gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.