Onderhoud van begraafplaatsen

Op onze parkbegraafplaatsen worden het jaar rond onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Onze eigen diensten zorgen voor het onderhoud van de beplanting en de paden, de algemene infrastructuur en voorziening enz. Er zijn ook regelmatig aannemers aan de slag voor grotere werkzaamheden of firma's die grafstenen of gedenkstenen plaatsen.

De familie of een belanghebbende zorgt zelf voor het onderhoud van het graf, de grafsteen en beplanting.

Het gebeurt wel uitzonderlijk dat er bij de uitvoering van onderhoud of werkzaamheden ongewild schade wordt veroorzaakt aan een graf. Indien dit onmiddellijk wordt opgemerkt, worden de nabestaanden hierover gecontacteerd. Het gebeurt soms dat de beschadiging niet wordt opgemerkt.

Als je zelf zulke schade vaststelt aan een graf, kan je dit melden. Je aanvraag wordt altijd onderzocht en afhankelijk van de oorzaak van de schade worden de gepaste maatregelen genomen.

Opgelet! Dit geldt niet voor vandalisme want dan moet altijd de politie worden verwittigd. Het geldt ook niet voor verzakkingen van grafstenen. Daar moet de familie zelf voor zorgen, in principe via de firma die de steen plaatste.

Als je specifieke vragen hebt over het onderhoud op de parkbegraafplaatsen, kan je die altijd stellen.

Bedrag

De informatieverstrekking is gratis.

Meer info

Als je problemen opmerkt of iets wil melden, kan je ter plaatse de grafmakers aanspreken.