Onderhoud van begraafplaatsen

De Genkse parkbegraafplaatsen zijn niet alleen begraafplaatsen maar fungeren ook als parken waar ontmoeting en natuur centraal staan.

Onderhoud door de stadsdiensten

De stadsdiensten zorgen voor het onderhoud van de beplanting en de paden, de algemene infrastructuur en de voorzieningen. Regelmatig zijn er ook aannemers aan de slag voor grotere werkzaamheden, of plaatsen bedrijven er graf- of gedenkstenen.

Onderhoud door de nabestaanden

Het onderhoud van de graven, de grafstenen en de bijhorende beplanting gebeurt door familie of nabestaanden van de overledene. De stadsdiensten staan dus niet in voor het poetsen van de graven, het verwijderen van onkruid rond de graven of het opruimen van afval op en langs de graven. Ook het rechtzetten van scheefgezakte graven behoort niet tot het takenpakket van onze diensten. Hiervoor kan je best contact opnemen met een steenkapper.

Onderhoud grafstenen (betalend)

Kom je niet meer toe aan het onderhoud van het graf van je geliefde of familielid? Is het een klus die je te moeilijk wordt?

Je kan bij stad Genk het hele jaar door een onderhoud aanvragen.

Meer info

Wat bij schade?

Uitzonderlijk kan er tijdens onderhoud of werkzaamheden ongewild schade toegebracht worden aan een graf. Indien dit wordt opgemerkt, contacteren we de nabestaanden. Als je zelf zulke schade vaststelt aan een graf, kan je dit melden. Je aanvraag wordt altijd onderzocht en afhankelijk van de oorzaak van de schade worden de gepaste maatregelen genomen.

Opgelet! In geval van vandalisme moet altijd de politie worden verwittigd. Voor een verzakking van een grafsteen neem je best contact op met de firma die de steen plaatste. 

Meld online

Meer info

Heb je specifieke vragen, een probleem of wil je iets wilt melden, spreek dan de grafmaker aan.