Onderhoud van begraafplaatsen

De Genkse parkbegraafplaatsen zijn, zoals het woord het zegt, niet alleen begraafplaatsen maar fungeren ook als parken waar ontmoeting en natuur centraal staan.

We onderhouden onze parkbegraafplaatsen het jaar rond. Onze eigen stadsdiensten zorgen voor het onderhoud van de beplanting en de paden, de algemene infrastructuur en de voorzieningen. Regelmatig zijn er ook aannemers aan de slag voor grotere werkzaamheden, of plaatsen bedrijven er graf- of gedenkstenen.

Onderhoud door de stadsdiensten

Het pesticidendecreet (°2001) heeft heel wat gevolgen voor het beheer van de parkbegraafplaatsen. Het decreet legt openbare diensten zoals steden en gemeenten op om geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te gebruiken. Hiervoor zijn strikte regels uitgewerkt. Zo mag onkruid alleen nog manueel, via stoom en heet water of via verbranding verwijderd worden. Het is onder meer daarom dat we veel meer natuurlijk groen zoals gras, hagen, bomen en bloemenweides voorzien op onze parkbegraafplaatsen.

Onderhoud door de familie

Het onderhoud van de graven, de grafstenen en de bijhorende beplanting gebeurt door familie of nabestaanden van de overledene. De stadsdiensten staan dus niet in voor het poetsen van de graven, het verwijderen van onkruid rond de graven of het opruimen van afval op en langs de graven. Ook het rechtzetten van scheefgezakte graven behoort niet tot het takenpakket van onze diensten. Hiervoor kan je best contact opnemen met een steenkapper.

Wat vragen we aan de bezoekers van onze parkbegraafplaatsen?

Respect. Zowel voor je eigen familie of nabestaanden, als voor die van anderen. Dat houdt in dat je zelf het graf proper houdt en je afval in de daartoe bestemde afvalbakken deponeert. Draag alsjeblieft ook zorg voor de beplanting en trek geen planten uit.

Wat bij schade?

Uitzonderlijk kan er tijdens onderhoud of werkzaamheden ongewild schade toegebracht worden aan een graf. Indien dit onmiddellijk wordt opgemerkt, contacteren we de nabestaanden. Soms gebeurt het dat de beschadiging niet wordt opgemerkt. Als je zelf zulke schade vaststelt aan een graf, kan je dit melden. Je aanvraag wordt altijd onderzocht en afhankelijk van de oorzaak van de schade worden de gepaste maatregelen genomen.

Opgelet! Dit geldt niet voor vandalisme want dan moet altijd de politie worden verwittigd. Dit geldt ook niet voor verzakkingen van grafstenen. Daarvoor neem je best contact op met de firma die de steen plaatste (dit laatste eventueel weglaten, staat hoger al vermeld). 

Meer info

Als je specifieke vragen hebt over het onderhoud op de parkbegraafplaatsen, kan je die altijd stellen aan onze grafmakers. Als je problemen opmerkt of iets wilt melden, kan je hen ook aanspreken.