Onroerende voorheffing

De onroerende voorheffing kennen we allemaal wel. Maar wat is het nu precies? Deze belasting wordt door het Vlaams Gewest geheven op de kadastrale inkomens van onroerende goederen. Met andere woorden: je winkelpand of bedrijfslocatie.

Goed om weten: het is dus géén belasting vanuit Genk zelf, maar vanuit de Vlaamse Belastingdienst! Wel hebben wij als stad een zogenaamde “opcentiemen” erop. Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 komt dit neer op 850,13.