Ontruiming begraafplaatsen

Een graf zonder concessie (dit wil zeggen dat de begraving op het ogenblik van het overlijden gratis was) dat 20 jaar oud is komt in aanmerking voor ontruiming. Als nabestaande kan je beslissen wat er met het graf mag gebeuren. Hiervoor zijn verschillende opties:

1. Je kiest voor ontruiming.

Dit wil zeggen dat het graf wordt opgeruimd en dat de overledene wordt herbegraven in een gezamenlijk graf. Op elke begraafplaats is een monument ter ere van deze overledenen. Hier worden geen persoonlijke naamsvermeldingen op voorzien.

Als je niets laat weten aan het stadsbestuur, gaan we ervan uit dat je voor deze optie kiest en zal dit automatisch gebeuren.

Na de periode van aanplakking mag je de grafsteen en -tekens komen ophalen. Hiervoor heb je 2 maanden de tijd. Kom je ze niet ophalen, dan worden ze eigendom van de stad. Contacteer onze diensten voor verdere info en het maken van de nodige afspraken.

2. Je kiest voor herbegraving met kist in een betalende concessie.

Het graf wordt ontgraven. Daarna worden de stoffelijke resten herbegraven met kist in een betalende concessie. Je kan kiezen voor:

  • Een nieuwe concessie:

Concessie in volle grond 30 jaar: € 700

Concessie voor grafkelder, 2 personen, inclusief grafkelder 30 jaar: € 1.500

Concessie voor grafkelder, 3 personen, inclusief grafkelder 30 jaar: € 2.000

  • De overledene laten bijzetten in een bestaande concessie.

Dit kan alleen als er nog plaats is in de bestaande concessie. Hier betaal je dan de kost van het openen en sluiten van de grafkelder.

  • De overledene overbrengen naar een andere begraafplaats.

Kies je hiervoor, informeer je dan over de kosten van vervoer door de begrafenisondernemer en de eventuele kosten voor de concessie op de begraafplaats van je keuze.

Houd ook rekening met de kosten van ontgraving zoals opgenomen in het retributiereglement en de kosten van een herbegravingskist (afhankelijk van je keuze en te regelen met een begrafenisondernemer). Het verplaatsen van de gedenksteen of het plaatsen van een nieuwe gedenksteen brengt ook kosten met zich mee. Ook de laatste wilsverklaring van de overledene wordt steeds gerespecteerd.

3. Je kiest voor ontgraving, gevolgd door een crematie.

Het graf wordt ontgraven en de stoffelijke resten worden gecremeerd. Na de crematie kan je kiezen uit volgende opties:

  •  Asverstrooiing of thuisbewaring:

Asverstrooiing is gratis, ook op de strooiweide van de begraafplaats.

Kies je voor het uitstrooien op een andere plek of een thuisbewaring dan moeten alle nabestaanden in 1e lijn hier hun schriftelijk akkoord voor geven.

Je kan een naamplaatje op de gedenkmuur op de strooiweide laten ophangen, dit kost € 60.

  • Nieuwe concessie in een columbariumnis of in een urneveld

Concessie voor columbariumnis voor bijzetting van 2 asurnen 30 jaar: € 600

Concessie voor columbariumnis voor bijzetting van 3 asurnen 30 jaar: € 750

Concessie in het urnenveld voor bijzetting van 2 asurnen 30 jaar: € 600

Concessie in het urnenveld voor bijzetting van 3 asurnen 30 jaar: € 750

Concessie in het urnenveld voor bijzetting van 4 asurnen 30 jaar: € 900

  • Bijzetting in een bestaande concessie.

Dit kan alleen als er nog plaats is in de bestaande concessie. Gaat het om een concessie van een grafkelder of concessie volle grond, dan betaal je de kost van het openen en sluiten van de concessie, momenteel vastgelegd op € 100.

Gaat het om een bijzetting in een bestaand columbarium of urnenveld waar nog geen concessie voor bestaat, dan moet er een concessie genomen worden. Wordt er 3e of 4e urne bijgezet dan moet de concessie ook aangepast worden en wordt € 150 per bijkomende urne aangerekend.

  • De urne overbrengen naar een andere begraafplaats.

Kies je hiervoor: informeer je dan over de kosten van vervoer door de begrafenisondernemer en de eventuele kosten voor de concessie op de begraafplaats van je keuze.

Houd ook rekening met de kosten van ontgraving zoals opgenomen in het retributiereglement en de kosten van een eventuele urne (afhankelijk van je keuze en te regelen met een begrafenisondernemer). Het plaatsen van een nieuwe gedenksteen brengt ook kosten met zich mee. Ook de laatste wilsverklaring van de overledene wordt steeds gerespecteerd.

Procedure

Contacteer het stadsbestuur en bespreek je opties.

Bedrag

De prijzen voor elke optie worden vastgelegd in het retributiereglement.