NIEUW: Woordenboek "Oos Gènker toal"

Het Genks woordenboek

Nadat Prof. Dr. Jan Goossens in november 2000 een causerie kwam houden over het Genker dialect, en in het bijzonder over de snelle achteruitgang van het gebruik ervan, werd er een dialectkring opgericht, namelijk Veldeke Gènk. Doorheen het 25-jarig bestaan werden er veel initiatieven genomen zoals de 2-maandelijkse uitgave van het ledenblad ‘Vèè kalle Gènker’ en verschillende dialectavonden waar steeds een deskundige spreker het voortouw nam rond diverse thema’s.

Onder begeleiding en raadgeving van Jan Goossens stelde Veldeke Gènk een Genker grammatica voor ‘Genker lezen en schrijven’. Dit werd gebaseerd op de voorschriften die Jan Goossens formuleerde tussen 1960-1970 in het heemkundig tijdschrift van Genk ‘Heideblomke’.

Jarenlang werden Genker woorden en uitdrukkingen verzameld en dat resulteerde uiteindelijk in een woordenboek, genaamd ‘Nederlands – Gènker’. Dankzij de steun van ECRU brengt Veldeke Gènk dit nu uit in boekvorm.

Op deze manier tracht Veldeke Gènk Genkenaren te prikkelen om de Genker taal in ere te houden of zoals zij zouden zeggen: “Vier het behaad en het gebreik van het Gènker.”

Het boek kost € 20 maar is momenteel uitverkocht. Vraag naar de beschikbaarheid bij:

 • - Boekhandel Malpertuis
  Molenstraat 24, Genk
  089 30 61 67
 • - Taverne 'Mijn Zus en Ik'
  Eindgracht 3/ b7, Genk
  089 76 48 55
 • - Stip
  Shopping 2, Genk
  089 85 67 32

OF bekijk hier de online-versie:

Woordenboek 2023_LR