004 Opcentiemen verkrotting

Voor de aanslagjaren 2020-2025 wordt ten behoeve van de stad Genk 50 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde panden en woningen.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019