004 Opcentiemen verkrotting

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 worden ten behoeve van de stad Genk opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde panden en woningen.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019

Gewijzigd gemeenteraad: 21 december 2021

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 29 december 2021