Openbaar domein innemen - verhuis/levering goederen, werfinrichting

Wil je verhuizen naar Genk, binnen Genk of uit Genk, moet je grote artikelen laten leveren, ga je werken uitvoeren of wil je een werfinrichting plaatsen, dan kan je vragen om, waar nodig, het openbaar domein in te nemen. Onder het openbaar domein verstaan we voetpad, fietspad, parkeerplaatsen (en, indien nodig en mogelijk, een rijbaan).

Om ervoor te zorgen dat de administratie tijdig kan afgehandeld worden, moet je minimum 5 werkdagen op voorhand een vergunning aanvragen. Die vergunning is afhankelijk van de omstandigheden, bv. niet in het centrum op een marktdag, als er evenementen zijn enz.

Parkeerverbod

Signalisatie die nodig is bij een parkeerverbod, wordt door de stadsdiensten geplaatst en opgehaald. Andere signalisatie (zoals kegels, infoborden,...) dient u zelf te voorzien. Vaak heeft een aannemer/verhuisfirma deze signalisatie in stock.

Werfinrichting

Aannemers die een werfinrichting willen plaatsen op het openbaar domein, moeten hiervoor een signalisatieplan overmaken aan de stad. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van de nodige signalisatie, inclusief een parkeerverbod (indien dit nodig is voor de werfinrichting te kunnen plaatsen).

Procedure

Je aanvraag wordt onderzocht en beoordeeld. Je krijgt steeds een reactie of je een vergunning kan krijgen of niet.

Bedrag

Gratis