Aan de slag in Waterschei-Noord en Nieuw Texas

Via oPEN Lab gaan we bestaande huizen en gebouwen in Waterschei-Noord en Nieuw Texas energievriendelijker maken. Dat doen we door de ontwikkeling van nieuwe technieken en diensten op maat van de bewoners én de wijk. Dat is goed voor het klimaat maar ook voor de energiefactuur!

De keuze voor deze twee wijken heeft verschillende redenen:

  • Waterschei-Noord is een vroegere mijnwerkerswijk waarvan de meeste woningen dateren van de jaren 1920. Het is een mooi voorbeeld van een tuinwijk waar dringend moet worden begonnen met renovaties en inversteringen in hernieuwbare energie om de wijk toekomstbestendig te maken tegen 2050.
  • In Waterschei-Noord en Nieuw Texas vinden we veel van dezelfde typen woningen terug. Hierdoor kunnen we verschillende technieken en verschillende combinaties van technieken in de woningen toepassen en met elkaar vergelijken. Dat de woningen zo gelijkaardig zijn vergemakkelijkt ook de uitrol naar andere wijken in Genk op een later moment.
  • Binnen Genk (en Limburg) bevinden zich nog meer tuinwijken met een even prachtige geschiedenis als Waterschei. Via het oPEN Lab project gaan we de uitdaging aan om de erfgoedwaarde van deze wijken te beschermen. Tegelijkertijd willen we deze woningen via renovaties toekomstbestendig maken.
  • De locatie van Waterschei en Nieuw Texas heeft natuurlijk ook een symbolische waarde. Al meer dan 100 jaar staan deze wijken in het teken van energie. EnergyVille, het onderzoekscentrum dat belangrijk werk verricht rond duurzame energie en intelligente energiesystemen, ligt niet voor niets in de achtertuin. Om die cirkel rond te maken willen we daarom Waterschei en Nieuw Texas als eerste positieve energiewijken van Genk omtoveren.

In Waterschei-Noord en Nieuw Texas gaan we op verschillende manieren aan de slag om een positieve energiewijk waar te maken:

  • We tonen hoe een positieve energiewijk eruit kan zien in Waterschei-Noord en Nieuw Texas.
  • We vormen 33 woningen om tot energiepositieve gebouwen via een collectief renovatieconcept, dat we zowel op huur- als op koopwoningen kunnen toepassen.
  • We testen en vergelijken verschillende renovatiemaatregelen, energietechnieken en systemen.
  • We ontwikkelen algemene richtlijnen voor positieve energiewijken, waarbij collectieve en individuele maatregelen in balans zijn.

Living Lab Genk

Die activiteiten maken dat we Waterschei-Noord en Nieuw Texas ‘Living Lab Genk’ mogen noemen. Een living lab is een plek waar verschillende partijen samenwerken aan een innovatieve oplossing in een levensechte setting. Die partijen kunnen universiteiten zijn, maar ook lokale overheden, bedrijven en burgers. Doordat het living lab in een ‘real-life’ omgeving plaatsvindt, kunnen innovatieve oplossingen vaak beter aansluiten op het echte leven en de dagelijkse realiteit. Living Lab Genk is dus eigenlijk een laboratorium in Waterschei-Noord en Nieuw Texas waarin nieuwe oplossingen voor hernieuwbare energie bedacht en getest worden!