Orgaandonatie

Je organen afstaan na je overlijden kan het leven van anderen redden.

Wettelijk is bepaald dat iedereen orgaandonor is. Maar bij je overlijden vraagt men altijd nog de goedkeuring van je nabestaanden. Je bent dan nooit zeker of zij zullen beslissen dat je orgaandonor mag zijn, ook al zou je dat gewild hebben.

Daarom beschik je over de mogelijkheid om je uitdrukkelijk als orgaandonor te laten registreren. In dat geval wordt de goedkeuring van je nabestaanden niet gevraagd. Je kan ook laten registreren dat je geen orgaandonor wil zijn.

Je wens (verklaring) om al of niet donor te zijn, wordt geregistreerd via het stadsbestuur bij de FOD Volksgezondheid. Zij verzamelen alle verklaringen in een databank. Deze databank wordt (uitsluitend) door een geneesheer geraadpleegd bij je overlijden als één van je organen in aanmerking komt voor transplantatie.

Voor minderjarigen wordt de verklaring afgelegd door de wettelijke vertegenwoordiger [de ouder(s), de voogd ..]

Er zijn verschillende mogelijkheden namelijk:

 • de uitdrukkelijke toestemming om donor te zijn;
 • of een verklaring
  • waarbij je de uitdrukkelijke toestemming herroept;
  • waarbij je de uitdrukkelijke toestemming herroept en tegelijkertijd verklaart je te verzetten tegen orgaandonatie;
  • van verzet tegen orgaandonatie;
  • waarbij je het uitdrukkelijk verzet tegen orgaandonatie herroept;
  • waarbij je het uitdrukkelijke verzet tegen orgaandonatie herroept en tegelijkertijd een verklaring aflegt van uitdrukkelijke toestemming.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Voor te leggen documenten bij je verklaring:

 • je identiteitskaart als Belgische inwoner of verblijfskaart of identiteitsbewijs als niet-Belgische inwoner;
 • als je zelf niet aanwezig kan zijn, kan je volgende documenten aan een gevolmachtigde meegeven:
  • jouw identiteitsbewijs;
  • een document dat je eigenhandig invult (met de gewenste verklaring) en ondertekent.

 

Meer info

Voor de registratie van je verklaring of meer uitleg kan je terecht bij de dienst.

Je kan hier, indien nodig, de bijlage downloaden die je als verklaarder moet ondertekenen als je zelf niet kan komen.