Donatie lichaamsmaterialen

Lichaamsmaterialen (organen, weefsels en cellen) afstaan na je overlijden kan het leven van anderen redden. Je bent automatisch donor tenzij:

 • je dat tijdens je leven uitdrukkelijk hebt geweigerd,
 • je nabestaanden zich verzetten.

Is je wil tot donatie geregistreerd dan wordt de goedkeuring van je nabestaanden niet gevraagd.

Je kan ook laten registreren dat je geen donor wil zijn. Je kan je verklaring op elk moment wijzigen of intrekken.

Jouw verklaring wordt geregistreerd in een databank bij de FOD Volksgezondheid en wordt geraadpleegd bij je overlijden.

Voor minderjarigen wordt de verklaring afgelegd door de wettelijke vertegenwoordiger (de ouder(s), de voogd ...)

Je kan vier beslissingen met betrekking tot de donatie van menselijk lichaamsmateriaal na

overlijden vastleggen:

 • Orgaandonatie voor transplantatie: organen worden weggenomen voor transplantaties
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie: weefsels en cellen worden weggenomen voor transplantaties
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen: lichaamsmateriaal wordt gebruikt om geneesmiddelen te maken
 • Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek: lichaamsmateriaal wordt gebruikte voor wetenschappelijk onderzoek zonder menselijke toepassing. Dit is niet hetzelfde als het lichaam afstaan voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Voor elke beslissing kunnen drie opties worden geregistreerd:

 • verzet
 • uitdrukkelijke toestemming
 • intrekking van een eerdere wilsverklaring.

De registratie kan gebeuren op het stadhuis, maak hiervoor steeds een afspraak.

Vanaf 1.7.2020 kan je hiervoor ook terecht bij je huisarts en kan je het zelf online registreren.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart als Belgische inwoner of verblijfskaart of identiteitsbewijs als niet-Belgische inwoner;
 • als je zelf niet aanwezig kan zijn, kan je volgende documenten aan een gevolmachtigde meegeven:
  • jouw identiteitsbewijs;
  • een document dat je eigenhandig invult (met de gewenste verklaring) en ondertekent. Dit formulier kan je hieronder downloaden.