Overdracht van een vergunning

Mits akkoord van de vorige eigenaar kan je de vergunning van een bedrijf overnemen.

De procedure van overdracht is een louter administratieve handeling die aanduidt aan welke inrichting de omgevingsvergunning is gebonden. Via een overname kunnen geen wijzigingen aan de vergunning worden doorgevoerd. Vergunde activiteiten wijzigen of uitbreiden of milieuvoorwaarden aanvullen of laten schrappen, kan niet.

Je hoeft bij een overname van een bedrijf, geen nieuwe vergunning aan te vragen. Je kan de vergunning overnemen, mits de vorige exploitant akkoord is en de overdracht mee ondertekent. De procedure van overdracht voorziet ook in de mogelijkheid tot opsplitsen van de vergunning over verschillende exploitanten of het toewijzen van verantwoordelijken bij een vergunning op meerdere exploitanten.

Het formulier voorziet in het opgeven van de actuele rubrieken en vraagt extra dossierinformatie bij opsplitsing van de vergunning

Als enkel de naam van de inrichting wijzigt, hoeft er in principe geen overdracht te gebeuren. De naamswijziging wordt best meegedeeld aan de vergunningverlenende overheid.

De procedure voor de melding van een overdracht is beschreven in artikel 97 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.

Het formulier Bijlage 4 is van toepassing.