Palmares Leerwinkel Genk

Over Leerwinkel Genk

Leerwinkel Genk richt zich tot alle volwassenen (18+) die informatie en/of begeleiding willen bij het kiezen van een kwalificerende opleiding, cursus of vorming, of die vragen hebben rond gelijkschakeling van een buitenlands diploma. De dienst doet dat door te informeren maar ook door mensen te coachen, individueel of in groep, bij het bepalen van de studiekeuze, en het aanpakken van mogelijke drempels en randvoorwaarden (financieel, mobiliteit, taal, …). De dienst verwijst ook door naar opleidingsinstellingen. Deze dienstverlening wordt volledig gratis aangeboden.

Werking

Informeren, adviseren en oriënteren:

 1. Samen leerloopbaan en mogelijke competenties in kaart brengen: waarderend, niet beoordelend maar versterkend gesprek.
 2. Perspectiefbepaling via o.a. de droomvraag, waar wil jij staan binnen x jaar?
 3. Confrontatie realiteit (bestaand opleidingsaanbod- randvoorwaarden- persoonsgebonden eigenschappen), exploratie keuze- waarderende onderzoeksmethode (‘appreciative inquiry’), motivatie-ondersteunende gesprekken.
 4. Advies en doorverwijzing: cliënt gaat ZELF naar opleidingsinstelling.

4,5 jaar Leerwinkel Genk: het palmares

Algemeen

 • 501 intakes en begeleidingen
 • 438 unieke dossiers
 • Gemiddelde personeelsinzet over 4 jaar en 6 maanden= 1,3 VTE. Huidige personeelsbezetting 1,5 VTE.

Doelgroep

 • 70% van de klanten beschikt nog niet over een diploma secundair onderwijs;
 • 24% heeft minstens een diploma secundair onderwijs;
 • Van 6 % kon het beginniveau (nog) niet bepaald worden ( buitenland, al dan niet diploma gelijkschakeling).

Wie zijn de cliënten?

 • 42% zijn mannen, 52% zijn vrouw;
 • Leeftijd : de grootste groep 30% is tussen 18 en 25 jaar oud, gevolgd door 2 gelijke groepen tussen 26-34j (24%) en 35-44% (25%). 17% is tussen 45-en 54 jaar;
 • Diversiteit: 75% beschikt over de Belgische nationaliteit; wordt er gekeken naar etnisch-culturele achtergrond, dan heeft zo’n 60% van het totale klantenbestand een diverse afkomst;
 • SES: 31% werkt, 31% is werkzoekend, 21% ontvangt een ziekte-en invaliditeitsuitkering, 12% ontvangt kinderbijslag, 3% behoren tot de NEETS (niet in opleiding of tewerkstelling), 2% heeft geen eigen inkomen en 2% in schoolverlater in wachttijd.

Hoe komen de cliënten bij de Leerwinkel terecht?

Veel klanten worden doorverwezen vanuit het Werkstation (15%) en VDAB (10%). Andere doorverwijzers (elk goed voor 3 tot 6 % van de cliënten) worden doorverwezen door OCMW, Welzijnswerk, loopbaanbegeleiders, het onderwijs en GIGOS.

Hoewel Leerwinkel Genk dus voor een belangrijk deel werkt via een netwerk van doorverwijzers, komt 31 % op eigen initiatief. 16 % komt nadat ze erover hoorden via de stadscommunicatie, via beurzen en workshops (9 %) of via mond-aan-mondreclame (6%).

Hoe lang zijn cliënten in begeleiding?

 • 1 op 3 heeft genoeg aan 1 infosessie.
 • 2 op 3 wordt verder in bijkomende begeleiding genomen.

Resultaten - van de cliënten tot op heden:

 • 55% start een opleiding. Bij de laaggekwalificeerden is dat 59%, bij de midden-en hoger gekwalificeerden is dat 47% en bij de onbepaalde kwalificatie is dat 39%.
 • 11% werkt nog aan zijn keuzebepaling, 19% is niet gestart en van 15% weten wij niet wat ze met de informatie en/of het advies gedaan hebben.
 • 15% van de starters is gestopt.

Welke opleidingen worden gekozen?

 • 2% volgt een opleiding in Basiseducatie;
 • 21% volgt bijkomende NT2-opleidingen als voorbereiding op studie of beroep;
 • 52% van de starters gaat voor een diploma secundair onderwijs;
 • 16% gaat voor een beroepsopleiding (zowel in VDAB, Syntra als in volwassenenonderwijs);
 • 7% volgt een HBO5/graduaatsopleiding;
 • 3% is naar het Hoger onderwijs (PBA, ABA).
 • Diploma’s / kwalificaties behaald? 62% van degenen die een opleiding gestart zijn, heeft al (deel)kwalificaties behaald. Het merendeel daarvan betrof het behalen van een diploma secundair onderwijs.

Voornaamste gevolgde opleidingen

 • Verderzetting NT2: hogere richtgraden (van het gemiddeld basisniveau A2 naar een niveau goed Nederlands voor studie en beroep B2- C1). Doordat klanten na het contact in de Leerwinkel het belang van de taal in zien als middel om hun doel te bereiken worden zij weer (terug) gemotiveerd om opnieuw het taaltraject op te nemen.
 • Tweedekansonderwijs: dit bestaat uit de algemene vakken binnen de aanvullende algemene vorming en een beroepsgerichte opleiding om een diploma secundair onderwijs te behalen. Hierin springen vooral de opleidingen in Handel, ICT en in mindere mate zorg uit.
 • Bij de beroepsopleidingen wordt meestal voor zorg en techniek gekozen.
 • De HBO5-opleidingen die gevolgd worden situeren zich in informatica, bouw en zorg.