Leerwinkel Genk in cijfers

Wie bezoekt de Leerwinkel?

 • 42% mannen, 52% vrouw
 • De grootste groep is tussen 18 en 25 jaar oud (30%), gevolgd door de groep 26-34 jaar (24%) en 35-44 jaar (25%). 17% is tussen 45 en 54 jaar oud
 • 75% beschikt over de Belgische nationaliteit; zo’n 60% heeft een diverse afkomst
 • 31% werkt, 31% is werkzoekend, 21% ontvangt een ziekte-en invaliditeitsuitkering, 12% ontvangt kinderbijslag, 3% behoren tot de NEETS (niet in opleiding of tewerkstelling), 2% heeft geen eigen inkomen en 2% in schoolverlater in wachttijd
 • 70% van de klanten beschikt nog niet over een diploma secundair onderwijs
 • 24% heeft minstens een diploma secundair onderwijs
 • Van 6 % kon het beginniveau (nog) niet bepaald worden.

Hoe komt men bij ons terecht?

Veel klanten worden doorverwezen vanuit het Werkstation (15%) en de VDAB (10%). Anderen (elk goed voor 3 tot 6% van de cliënten) komen via het Sociaal Huis Portavida, Welzijnswerk, loopbaanbegeleiders, het onderwijs en GIGOS.

31% komt op eigen initiatief, 16% nadat ze erover hoorden via de stadscommunicatie, via beurzen en workshops (9%) of via mond-aan-mondreclame (6%).

Hoe lang is men in begeleiding?

 • 1 op 3 heeft genoeg aan 1 infosessie
 • 2 op 3 volgt bijkomende begeleiding

Resultaten

 • 55% start een opleiding. Bij de laaggekwalificeerden is dat 59%, bij de midden- en hoger gekwalificeerden is dat 47% en bij de onbepaalde kwalificatie is dat 39%.
 • 11% werkt nog aan zijn keuzebepaling, 19% is niet gestart en van 15% weten wij niet wat ze met de informatie en/of het advies gedaan hebben
 • 15% van de starters is gestopt.

Welke opleidingen worden gekozen?

 • 2% volgt een opleiding in Basiseducatie
 • 21% volgt bijkomende NT2-opleidingen als voorbereiding op studie of beroep
 • 52% van de starters gaat voor een diploma secundair onderwijs
 • 16% gaat voor een beroepsopleiding (zowel in VDAB, Syntra als in volwassenenonderwijs)
 • 7% volgt een HBO5/graduaatsopleiding
 • 3% is naar het Hoger onderwijs (PBA, ABA)
 • 62% van degenen die een opleiding gestart zijn, heeft al (deel)kwalificaties behaald. Het merendeel daarvan betrof het behalen van een diploma secundair onderwijs.

Voornaamste gevolgde opleidingen

 • Verderzetting NT2 (Nederlands leren): na het contact in de Leerwinkel ziet men het belang van taalkennis in om het doel te bereiken
 • Tweedekansonderwijs: dit bestaat uit de algemene vakken binnen de aanvullende algemene vorming en een beroepsgerichte opleiding om een diploma secundair onderwijs te behalen. Hierin springen vooral de opleidingen in Handel, ICT en zorg uit.
 • Bij de beroepsopleidingen kiest men meestal voor zorg en techniek
 • HBO5-opleidingen het vaakst: informatica, bouw en zorg.