Parkeerkaarten KRC Genk

Tijdens wedstrijden van KRC Genk worden delen van sommige wijken afgesloten. Hierdoor kan er geen sluipverkeer door de wijken rijden en zorgen bezoekers van KRC voor geen parkeeroverlast in de wijken. Hulpdiensten kunnen sneller ter plaatse geraken indien hier nood aan is.

Om als bewoner toch je huis te kunnen bereiken, reikt de stad parkeerkaarten uit. Het aantal parkeerkaarten per woning hangt af van de beschikbare ruimte op het perceel. De stad controleert jaarlijks dit aantal en past, indien nodig, het aantal kaarten per woning aan.

Voor wie?

Inwoners van de tuinwijk Waterschei, gedeelte dat tijdens voetbalwedstrijden van KRC Genk wordt afgesloten.

Voorwaarden

Om de kaarten in ontvangst te mogen nemen, dien je je domicilie te kunnen aantonen. Er moet telkens getekend worden voor ontvangst. Enkel personen met domicilie op het adres vermeld op de parkeerkaart, mogen aftekenen.

Procedure

In de loop van de maand juni wordt tweemaal huis aan huis rondgegaan. Nadien worden de parkeerkaarten op het wijkhuis bijgehouden. Je kan hen steeds telefonisch contacteren op 089/84 28 73 of 089/70 39 02 voor meer info.

Bedrag

Gratis

Regelgeving

  • Afgeleverde kaarten mogen niet gekopieerd, doorgegeven of verkocht worden. Indien dit wordt vastgesteld, kan je het volgende seizoen geen kaarten krijgen
  • Binnen het afgesloten gebied mag enkel geparkeerd worden op privaat domein van de aanvrager. Indien het voertuig op een ander adres/plaats (dan op de kaart vermeld staat) wordt aangetroffen, wordt de vergunning ingetrokken
  • De kaarten moeten tijdens de wedstrijden altijd zichtbaar vooraan in de wagen aangebracht worden
  • Aangezien het telkens om een beperkte oplage gaat, kunnen verloren kaarten niet vervangen worden

Wat meebrengen

Identiteitskaart om domicilie te kunnen aantonen.