Parkeerretributie

Als je een parkeerretributie hebt ontvangen en je hierover vragen hebt, contacteer je best OPC. Zij zijn in Genk verantwoordelijk voor de controle op het betalend parkeren. De stad zal alle personen met vragen, klachten e.d. in verband met een parkeerretributie steeds doorverwijzen naar OPC.

Nieuw: digitaal loket

Maak liefst gebruik van het digitaal loket voor informatie of vragen over je retributie.
Het digitale loket is je eerste aanspreekpunt en is 24*7 bereikbaar.

Digitaal loket - retributie

Je kan ook online een klacht indienen via OPC-contactformulier.