Parkeerretributie

Wanneer je een parkeerovertreding begaat ontvang je een retributie. Twee op drie mensen betalen hun retributie op tijd. Volgt u dit voorbeeld?

Wanneer ontvang je een retributie?

  • Wanneer je in een rode betaalzone je parkeersessie niet correct registreert of betaalt, of wanneer je langer dan toegestaan parkeert.
  • Wanneer je in een blauwe zone je blauwe schijf niet zichtbaar achter de voorruit plaatst, of langer parkeert dan toegelaten. 

De stad voert controles uit met een scanwagen of parkeerwachters en zal per post of e-mail een retributie met het dagtarief (20 euro) verzenden naar je thuisadres.

Hoe betalen?

  • Via overschrijving op het rekeningnummer zoals vermeld op de brief. Je kan ook de QR code op de brief gebruiken om onmiddellijk te betalen. Betalingen aan de parkeerbalie zijn niet mogelijk.

Heb jij een afbetalingsplan nodig? Dan kan je dit aanvragen via onderstaande link.

AFBETALINGSPLAN AANVRAGEN

Wat als je de parkeerretributie niet (tijdig) betaalt?

  • Als je niet betaalt binnen de 30 dagen ontvang je een schriftelijke herinnering.
  • Betaal je nog niet na de eerste herinneringsbrief, dan volgt een aanmaning per aangetekende brief ten vroegste 30 kalenderdagen na de eerste betalingsuitnodiging. 
  • Bij niet-betaling binnen een gestelde termijn van 30 kalenderdagen na de aanmaning per aangetekende brief zal een rechtsvordering voor de vrederechter van het kanton Genk worden ingeleid met een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

Wat als je niet akkoord bent met de parkeerretributie? 

Als je vragen hebt, of niet akkoord gaat met een retributie, kan je dit melden via het webformulier (ook wel verweerschrift retributie). Houd steeds het referentienummer dat je terugvindt op de brief samen met je nummerplaat bij de hand. Verweren kunnen niet telefonisch of per mail behandeld worden. Eventueel kan je een afspraak maken bij de parkeerbalie. Zij helpen met het invullen van het verweerschrift. Het verweer zelf wordt niet aan de balie behandeld. 

VERWEERSCHRIFT RETRIBUTIE

MAAK EEN AFSPRAAK

Retributiereglement

Meer info vind je in het retributiereglement parkeren.