Parkeerretributies

Wanneer je een parkeerovertreding begaat ontvang je een retributie, of parkeerboete.

 

Wanneer krijg je een forfaitaire parkeerretributie?

Er worden regelmatig contoles uitgevoerd op de geldigheid van jouw parkeersessie. Volg je de parkeerregels in de betaalzone of in een blauwe zone niet dan riskeer je een forfaitaire parkeerretributie van 20 euro (dagtarief). Parkeerbeheerder OPC voert de controles uit met een scanwagen of parkeerwachters, en zal via THV POG (Parkeren Onstreet Genk, partner van OPC), per post, een retributie met het dagtarief verzenden naar je thuisadres.

 

Hoe kan je de parkeerretributie betalen?

THV POG beheert de betalingen van de retributies voor de stad Genk. Betalen kan via overschrijving op het rekeningnummer zoals vermeld in de ontvangen brief. Of je betaalt online via het e-loket van OPC. Houd het referentienummer dat je terugvindt op de brief bij de hand, samen met je nummerplaat.

ONLINE BETALEN

 

Wat als je de parkeerretributie niet (tijdig) betaalt?

  1. Als je niet betaalt binnen de 15 dagen ontvang je een schriftelijke herinnering.
  2. Betaal je nog niet na de eerste herinneringsbrief, dan volgt een aanmaning per aangetekende brief ten vroegste 30 kalenderdagen na de eerste betalingsuitnodiging. Bovenop de retributie worden dan voor 20 euro administratiekosten aangerekend.
  3. Bij niet-betaling binnen een gestelde termijn van dertig kalenderdagen na de aanmaning per aangetekende brief zal een rechtsvordering voor de vrederechter van het kanton Genk worden ingeleid met een dagvaarding door de gerechtsdeurwaarder.

 

Wat als je niet akkoord bent met de parkeerretributie? 

Als je vragen hebt, of niet akkoord gaat met een retributie, kan je dit melden via het e-loket van parkeerbeheerder OPC. Of je kan langsgaan in de Parkingshop. Houd steeds het referentienummer dat je terugvindt op de brief samen met je nummerplaat bij de hand. Vragen via e-mail worden niet behandeld.

E-LOKET OPC

 

Hoeveel kost een forfaitaire parkeerretributie?

In een straat waar betalend parkeren of blauwe zone geldt, bedraagt de retributie 20 euro (dagvergoeding). Je kan maximaal één boete van 20 euro per dag krijgen in Genk, ook al parkeer je (zonder registratie) op verschillende plaatsen. We geven graag even mee dat je evenwel best niet ‘kiest’ voor een ‘dagticket’ van 20 euro. Immers, in de betalende privé-parkings betaal je minder voor een dagticket. Of kies voor één van de gratis randparkings.

Regelgeving

Meer info vind je in het retributiereglement parkeren.