Partners

Leerwinkel Genk werkt samen met verschillende partners. Zo wordt onze kennis over opleidingsmogelijkheden en voorwaarden op peil gehouden en kunnen wij in een netwerk de dienstverlening voor de klanten van de leerwinkel verbeteren.

Ook nemen wij samen initiatieven zoals de opleidingsbeurs.

Onze partners zijn

 1. De stedelijke diensten
  Diversiteit & Gelijke Kansen
  Tewerkstelling
  Bibliotheek
 2. Het OCMW van Genk
 3. Het Agentschap inburgering en integratie
 4. De CLB?s in Genk: het VCLB en CLB scholengroep 14 van het GO!
 5. De opleidingsinstellingen
  CBE Limino
  CVO CTT Limburg
  CVO Qrios
  SYNTRA Limburg
 6. VDAB Limburg
 7. RTC Limburg (regionaal technologisch centrum)
 8. Steunpunt onderwijs van de Provincie Limburg