Partners

Leerwinkel Genk werkt samen met verschillende partners. Zo wordt onze kennis over opleidingsmogelijkheden en voorwaarden op peil gehouden en kunnen wij in een netwerk de dienstverlening voor de klanten van de leerwinkel verbeteren.

Ook nemen wij samen initiatieven zoals de opleidingsbeurs.

Onze partners zijn

 1. De stedelijke diensten:
  Dienst Diversiteit & Gelijke kansen
  Dienst Tewerkstelling
  Bibliotheek Genk
 2. Sociaal Huis Portavida (OCMW)
 3. Het Agentschap Inburgering en Integratie Genk
 4. De CLB's in Genk:
  het VCLB
  CLB scholengroep 14 van het GO!
 5. De opleidingsinstellingen:
  LIGO, Centra voor Basiseducatie
  CVO Cursa
  CVO QRIOS
  SYNTRA Limburg
 6. VDAB Limburg
 7. RTC Limburg (Regionaal Technologisch Centrum)
 8. Provincie Limburg - Steunpunt Onderwijs