Partners

Door samen te werken met andere diensten en organisaties kan Leerwinkel Genk haar bezoekers een schat aan informatie geven en doorverwijzen naar verschillende ervaren instanties. 

Onze partners zijn

 1. De stedelijke diensten:
  Dienst Diversiteit & Gelijke kansen
  Dienst Tewerkstelling
  Bibliotheek Genk
 2. Sociaal Huis Portavida (OCMW)
 3. Het Agentschap Inburgering en Integratie Genk
 4. De CLB's in Genk:
  - het VCLB
  - CLB scholengroep 14 van het GO!
 5. De opleidingsinstellingen:
  LIGO, Centra voor Basiseducatie
  CVO Cursa
  CVO QRIOS
  SYNTRA Limburg
 6. VDAB Limburg
 7. RTC Limburg (Regionaal Technologisch Centrum)
 8. Provincie Limburg - Steunpunt Onderwijs