Personenbelasting - belastingbrief

Voor inlichtingen over het invullen van het aangifteformulier, hulp bij tax-on-web of voor elke andere vraag ivm personenbelasting: contacteer de belastingdienst aan de Jaarbeurslaan 27 in GENK (tel. 0257 / 52 170).

Iedere belastingplichtige moet elk jaar een aangifteformulier voor de personenbelasting (belastingbrief) invullen.

Deze inkomstenbelasting wordt niet geïnd door de stad Genk.

 

Meer info

Voor inlichtingen, hulp bij invullen belastingbrief, kopie aanslagbiljet, vragen over terugbetaling:

Jaarbeurslaan 27
3600 GENK
Telefoon: 0257 / 52 170
E-mail: p.hasselt.team5@minfin.fed.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00 (in juni van 9u00 tot 15u00)

Voor BETALEN en AFBETALINGSREGELING:

  • Voordat de gedwongen invordering opgestart is:

Infocenter Limburg
Voorstraat 43
3500 HASSELT
Telefoon: 0257 / 25 757
E-mail: infocenter.hasselt@minfin.fed.be

  • Nadat de gedwongen invordering opgestart is:

Team Invordering NP Genk
Jaarbeurslaan 27 bus 21
3600 GENK
Telefoon: 0257 / 52 280
E-mail: teaminv.genk@minfin.fed.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00

Voor ALGEMENE INFORMATIE:

FOD FINANCIËN: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
Telefoon: 0257 / 25 757

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00