Personenbelasting - belastingbrief

Iedere belastingplichtige moet elk jaar een aangifteformulier voor de personenbelasting (belastingbrief) invullen.

Deze belasting wordt niet geïnd door de stad Genk.

Voor alle informatie over uw aangifte kan u terecht bij de FOD Financiën:

 

Meer info

Wilt u uw aangifte laten invullen door de experts van de FOD Financiën?
  • Dat kan enkel op afspraak. De informatie om een afspraak te maken vindt u op de bruine envelop van uw aangifte (afsprakenlijn: 02 575 56 66).
  • U hoeft zich niet te verplaatsen: de experts van de FOD Financiën bellen u op het afgesproken tijdstip terug om samen met u uw aangifte in te vullen per telefoon. Indien nodig kan ook een afspraak in één van de kantoren van de FOD Financiën worden vastgelegd. De FOD Financiën is ook gevestigd te Genk.
Heeft u een andere vraag over de personenbelasting voor particulieren?
  • MyMinfin: uw documenten en procedures online in uw beveiligde ruimte
  • Website: info over de aangifte, de belastingverminderingen en veel andere onderwerpen
  • Telefoon: 02 572 57 57 (directe oproepcode: 17001), alle werkdagen van 9 tot 17 u. Houd uw identiteitskaart bij de hand.
  • Op kantoor: enkel op afspraak (telefonisch). De experts van de FOD Financiën proberen u eerst telefonisch te helpen.
Wilt u een kopie van uw aanslagbiljet?
  • Er wordt geen kopie meer gegeven op kantoor. Meer info.
Heeft u vragen over de terugbetaling?

Infocenter Limburg
Voorstraat 43 bus 10
3500 HASSELT
Telefoon: 02 572 57 57
E-mail: tiriclimburg@minfin.fed.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00 (enkel na telefonische afspraak)

Heeft u vragen over de betaling of over afbetalingsplannen?
  • Voordat de gedwongen invordering opgestart is:

Infocenter Limburg
Voorstraat 43
3500 HASSELT
Telefoon: 02 572 57 57
E-mail: infocenter.hasselt@minfin.fed.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00 (enkel na telefonische afspraak)

  • Nadat de gedwongen invordering opgestart is:

Team Invordering Genk
Voorstraat 43
3500 HASSELT
Telefoon: 02 572 57 57
E-mail: teaminv.genk@minfin.fed.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00 (enkel na telefonische afspraak)