Personenbelasting - belastingbrief

Voor inlichtingen over het invullen van het aangifteformulier, hulp bij tax-on-web of voor elke andere vraag ivm personenbelasting: contacteer de belastingdienst aan de Jaarbeurslaan 27 in GENK (tel. 0257 / 52 170).

Iedere belastingplichtige moet elk jaar een aangifteformulier voor de personenbelasting (belastingbrief) invullen.

Deze inkomstenbelasting wordt niet geïnd door de stad Genk.

 

Meer info

Voor specifieke inlichtingen over uw dossier, hulp bij invullen belastingbrief (particulieren)

Jaarbeurslaan 27 bus 1
3600 GENK
Telefoon: 02 576 19 80
E-mail: p.hasselt.afd.beheer@minfin.fed.be
Openingsuren: dinsdag en donderdag van 9u00 tot 12u00 (enkel na telefonische afspraak)

Opgelet:
• U heeft een vraag over de (terug)betaling van uw belasting? Richt u tot het Contact Center.
• U wilt een kopie van uw aanslagbiljet? Er wordt geen kopie meer gegeven op kantoor.
• U bent zelfstandige? Contacteer uw centrum KMO.
• U bent niet-inwoner? Bel naar 02 575 46 00.

Voor vragen over TERUGBETALING:

Voorstraat 43 bus 10
3500 HASSELT
Telefoon: 02 572 57 57
E-mail: tiriclimburg@minfin.fed.be
Openingsuren : maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00 (enkel na telefonische afspraak)

Voor BETALEN en AFBETALINGSREGELING:

  • Voordat de gedwongen invordering opgestart is:

Infocenter Limburg
Voorstraat 43
3500 HASSELT
Telefoon: 02 572 57 57
E-mail: infocenter.hasselt@minfin.fed.be

  • Nadat de gedwongen invordering opgestart is:

Team Invordering NP Genk
Jaarbeurslaan 27 bus 21
3600 GENK
Telefoon: 02 575 22 80
E-mail: teaminv.genk@minfin.fed.be

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00

Voor ALGEMENE INFORMATIE:

FOD FINANCIËN: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/
Telefoon: 02 572 57 57

Openingsuren: elke werkdag van 9u00 tot 12u00