Piet schreef als leider de Scouts Genk-Centrum in: ‘Sociaal engagement zit ons in het bloed’

Jij haalde medicijnen op voor een alleenstaande dame. Wat als…

Piet: …ik er niet was geweest? Elk weekend krijgt ze bezoek van een van haar kinderen. De anderen wonen verder weg. Normaal gesproken loopt alles wel vlot. Dit was een noodgeval aangezien ze dringend medicijnen moest hebben. De dokter kwam de volgende dag langs. Ze kwam zeker moedig over en was mentaal nog sterk. We hebben dan ook een fijn gesprek van op afstand gehad.

Waarom schreef je de scouts in als groep?

Piet: Om aarzelaars te overtuigen. Heel wat jongeren willen wel helpen, maar doen dat toch liever als lid van een groter geheel. Wie ons om hulp vraagt, krijgt een lid van de scouts als vrijwilliger. Dat boezemt meer vertrouwen in. En zo bereiken we meer mensen.

Welke plannen zitten er in jullie onmiddellijke pijplijn?

Piet: Op dit moment helpen we als scouts Vincentius door fruitoverschotten op te halen op de veiling van Sint-Katelijne-Waver. Eerder werd dat gedaan door vaste vrijwilligers van Vincentius. Nu zij tijdelijk zijn gestopt, springen wij bij.

Is hulpvaardigheid een essentieel onderdeel van de mindset van elke scout?

Piet: Sociaal engagement zit ons in het bloed. Ook door het jaar organiseren we evenementen voor het goede doel en nemen we initiatieven om het algemeen belang te dienen. Zo hielpen we onlangs nog mee aan bosbeheer in natuurgebied De Maten.