Buurtdialoog platanen Waterschei 2017

Tussen mei en september 2017 liep het participatietraject ‘Buurtdialoog platanen Waterschei’. Via buurtgesprekken en huisbezoeken ging het stadsbestuur in gesprek met de inwoners van de noordcité van Waterschei (die in een straat wonen waar platanen staan: Binnenlaan, Ceintuurlaan, Varenlaan, Lentelaan, Onafhankelijkheidslaan 1-16 en Wildekerslaan). Dit om te horen wat de wijkbewoners zelf vinden over de toekomst van de platanen. De resultaten van deze buurtdialoog vind je onderaan deze pagina.

Genk is de groenste centrumstad van Vlaanderen. Het groene karakter van heel wat Genkse woonwijken wordt sterk bepaald door 28.000 laanbomen. Bomen in woonwijken vragen een ander beheer dan bomen in parken en bossen. Ooit worden ze mogelijk te groot, waardoor ze vervangen moeten worden. Die vraag was de afgelopen jaren aan de orde in de wijk Waterschei-Noord waar in enkele straten zo’n 600 platanen staan van om en bij de 100 jaar oud. Sommige wijkbewoners wilden de bomen het liefst op korte termijn vervangen zien, anderen dan weer niet. Voor de stad speelden ook nog andere aspecten mee:

  • De wens om het typische karakter van de tuinwijken te behouden. Bovendien is de mijnstreek mét tuinwijken kandidaat-UNESCO-werelderfgoed;
  • Het ‘algemeen belang’ dat individuele én wijkbelangen overstijgt: natuurbehoud, ecologie en het tegengaan van klimaatverandering en de rol die bomen daarin spelen;
  • De wens om te zorgen voor het goed samenleven en de leefbaarheid in de wijk temidden van uiteenlopende visies en discussies.

Op basis van twee laanbomenstudies besliste het schepencollege op 20 december 2016 om de bomen in fases te gaan vervangen door nieuwe jonge bomen. Deze beslissing zorgde in de wijk voor heel wat beroering en verdeeldheid tussen de bewoners. Er verenigden zich actiecomités voor en tegen. De bewoners riepen de gemeenteraad in een druk bijgewoonde zitting begin 2017 op om het schepencollege de opdracht te geven “een overleg te organiseren met alle bewoners van de betreffende straten.” En dat gebeurde. Op 28 maart 2017 besliste het schepencollege een participatie-communicatietraject op te zetten: de ‘Buurtdialoog platanen Waterschei’. Dit bestond uit een informatiemoment, 265 huisbezoeken, drie buurtgesprekken en meerdere tussentijdse overleggen met actiecomités en gemeenteraad.

Voor geen enkel voorgesteld scenario kon in de wijk een meerderheid worden gevonden. Wel werd heel duidelijk dat het vaak over meer ging dan enkel de bomen en dat de stad meer moest inzetten op een aantal ‘milderende maatregelen’ om het draagvlak voor de bomen in de wijk te vergroten. Het ultieme compromisvoorstel om door een externe deskundige (Regionaal Landschap Kempen & Maasland vzw), een nieuwe visie en vervangingsplan te laten uitwerken, werd uiteindelijk begin juli 2018 door iedereen aanvaard.

Buurtdialoog genomineerd voor Kortom Communicatieprijs

De 'Buurtdialoog platanen Waterschei' is genomineerd voor de communicatieprijs 2018 van Kortom, de vereniging voor overheids- en socialprofitcommunicatie. Vergeet niet je stem uit te brengen zodat we kans maken op de publieksprijs!

Breng je stem uit