Premie Omgevingsaanlegwerken Scholen

De stad heeft een subsidiereglement uitgewerkt om Genkse scholen te ondersteunen bij het uitvoeren van omgevingsaanlegwerken.

Deze ondersteuning kan, afhankelijk van de situatie, in verschillende vormen worden gegeven: ofwel door het uitvoeren van werken ofwel door een financiële toelage.

In het reglement vind je alle gedetailleerd informatie terug over wie dit kan aanvragen, welke werken in aanmerking komen en onder welke voorwaarden.

Voor meer info neem je best contact op.