Genk Preventief Gezond

Genk Preventief Gezond is een lokale werkgroep, bestaande uit huisartsen, een kinesist, een diëtist, afgevaardigden van de stad en het OCMW en socio-culturele verenigingen.

De stuurgroep heeft als doel een aantal preventieve gezondheidsacties uit te werken, die opgelegd worden door de Vlaamse overheid en met ondersteuning van de Provinciale Dienst Volksgezondheid. Daarnaast werkt de stuurgroep ook mee aan initiatieven, die vanuit de stad en het OCMW genomen worden in het kader van het lokale gezondheidsbeleidsplan.