Lieve Willems: 'Van vrijwilligers gaat zo veel warmte uit'

Al sinds haar twintigste engageert Lieve Willems zich als vrijwilliger voor het Zuiden. In juli kon je haar nog ontmoeten op de zondagsmarkt waar ze samen met andere vrijwilligers passanten bewust maakte van de moeilijkheden waar het Zuiden mee kampt. En in november is ze opnieuw een van de schouders die de tweedehandsboekenverkoop ten voordele van 11.11.11 in de bibliotheek ondersteunt. Beide projecten worden gerealiseerd door de werkgroep ‘De wereld gebeurt’ waar Lieve lid van is. De werkgroep is een onderdeel van de Genkse Noord-Zuidraad.

Vanuit welke verontwaardiging is je inzet voor het Zuiden gegroeid?

Lieve: Mijn rechtvaardigheidsgevoel heeft me altijd ingegeven dat het Noorden het Zuiden veel onrecht heeft aangedaan. Denk maar aan het kolonialisme, de roof van mensen en rijkdommen in het verleden. Maar ook vandaag loopt er nog heel wat fout. Naast de oorlogen om grondstoffen en de mensen die daarvoor op de vlucht slaan, verdienen ook de klimaatproblematiek en de gevolgen daarvan voor het Zuiden onze bezorgdheid. Het veranderende klimaat met zijn droogte op de ene plaats en zijn immense regenval op de andere treft alweer het Zuiden het hardst. 11.11.11 hoopt met haar acties de druk op de regering te verhogen om eindelijk gepaste maatregelen te nemen.

Met welke van beide acties maak je zelf het meeste verschil?

Lieve: Ik heb de indruk dat de ludieke actie op de zondagsmarkt op dat vlak zwaarder doorweegt dan de boekenverkoop. Maar eigenlijk kan je ze niet met elkaar vergelijken. Bij de zondagsmarktactie gaan we in gesprek met de bezoekers en staat bewustwording centraal. Elk jaar zoeken we naar creatieve invalshoeken om onze thema’s aan de man te brengen. We deelden al fruit uit tegen voedselverspilling. En dit jaar organiseerden we een quiz waarbij helden uit het Zuiden en van bij ons werden voorgesteld. De zondagsmarkt is de ideale gelegenheid om kleine prikjes aan de mensen te geven en hen uit te nodigen dieper na te denken over de verhoudingen in onze wereld.

Is de boekenverkoop vooral een geldinzamelactie?

Lieve: Elk jaar worden we aangenaam verrast door het succes van de boekenverkoop, waarvan de opbrengst integraal naar 11.11.11 gaat. Dat proberen we ook aan de bezoekers duidelijk te maken met folders en banners. Dit jaar geven we een bladwijzer mee. Daarop staat een korte biografie van een van onze helden te lezen, die we tijdens de boekenbeurs in de kijker zetten. Zo proberen we de lezer even te doen stilstaan bij de Noord-Zuidproblematiek.

Wat zou er van jullie acties overblijven zonder vrijwilligers?

Lieve: Helemaal niets. Onze acties draaien op vrijwilligers. Bij de boekenverkoop helpen elk jaar opnieuw zo’n 30 vrijwilligers aan de kassa en bij de opbouw en afbraak van de stand. Ook voor de bredere context geldt dat vrijwilligers het fundament van het sociale leven zijn. Denk maar aan mensen die als vrijwilliger in de rusthuizen gaan helpen om de bewoners eten te geven. Zonder vrijwilligers zou Genk een koude stad zijn. Van hen gaat zo veel warmte uit!

Waarom is een vrijwilligersengagement helemaal anders dan een betaalde baan?

Lieve: Als vrijwilliger kies je bewust waar je achter staat en waar je je energie in steekt. Binnen de werkgroep ‘De wereld gebeurt’ heb ik een duidelijk omschreven taak. Ik hou niet zo van vergaderen en doe liever iets concreets. Naast de werkgroep werk ik ook als vrijwilliger in het Heempark. Dankzij de geboden vrijheid kan ik mijn vrijwilligerswerk op beide plaatsen goed combineren.

Diversiteit is een veelbesproken thema in de media. Worden jullie niet bedolven onder de interesse van nieuwe kandidaat-vrijwilligers?

Lieve: Toch niet. Veel projecten worden opgezet met overwegend dezelfde vrijwilligers. Een Noord-Zuidengagement ligt voor veel mensen wat moeilijker. Voor hen blijft Noord-Zuid ver van hun bed. Heel wat vrijwilligers kiezen ervoor om hier en nu iets concreets te realiseren. Wij proberen de lokale context te overstijgen en ijveren voor een mentaliteitswijziging. Binnen de Noord-Zuidraad zijn er in elk geval verschillende boeiende werkgroepen die graag nieuwe vrijwilligers verwelkomen.