Vrijwilliger buurtsport

Profiel

Je bent minsten 18 jaar. Je bent geëngageerd en enthousiast. Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en bent plichtsbewust. Je gaat graag met kinderen om en bent bereid om de leefwereld van de kinderen en jongeren in de wijk te leren kennen. Je hebt affiniteit met de doelgroep.

Je bent bereid een interne of externe opleiding te volgen.

Jij voor ons

  • Je begeleidt activiteiten in de verschillende Genkse wijken.
  • Je engageert je voor minimaal 1 kalenderjaar

Wij voor jou

De Dienst Sport voorziet de nodige begeleiding en ondersteuning.

Je wordt vergoed via de vrijwilligersvergoeding. Binnen deze regeling mag je max. € 2549,90 per kalenderjaar verdienen.

Contact

Infobalie SportinGenk Park
E. Van Dorenlaan 144, 3600 Genk
089 65 34 50
sportingenk@genk.be