Hernieuwing concessie

Werd op het ogenblik van begraving een som geld (=retributie) betaald, dan is er sprake van een graf met concessie. Dit kan zowel voor een graf in volle grond, een grafkelder, een columbariumnis of een urneveld. Op een gegeven moment komt er een einde aan de afgesproken termijn. Als nabestaande kan je beslissen wat er bij afloop van de termijn met de concessie mag gebeuren. Hiervoor zijn verschillende opties:

1. Je kiest ervoor om de concessie niet te verlengen

Dit wil zeggen dat het graf wordt opgeruimd en dat de overledene wordt herbegraven in een gezamenlijk graf. Op elke begraafplaats is een monument ter ere van deze overledenen. Hier worden geen persoonlijke naamsvermeldingen op voorzien.

Als je niets laat weten aan het stadsbestuur, gaan we ervan uit dat je voor deze optie kiest en zal dit automatisch gebeuren.

Na de periode van aanplakking mag je de grafsteen en -tekens komen ophalen. Hiervoor heb je 2 maanden de tijd. Kom je ze niet ophalen, dan worden ze eigendom van de stad.

In geval van een columbariumnis of een urneveld kan je kiezen voor asverstrooiing of een thuisbewaring.

Asverstrooiing is gratis, ook op de strooiweide van de begraafplaats.

Maak je de keuze voor een ander begravingstype en dient de kist of de urne ontgraven te worden, dan is een bedrag verschuldigd voor de ontgraving. De bedrag hiervoor wordt bepaald in het retributiereglement.

Het verwijderen van een urne uit een columbariumnis, graf of urneveld met het oog op verstrooiing, thuisbewaring of overbrenging naar een andere begraafplaats, is betalend. De prijs staat opgenomen in het retributiereglement.

Je kan een naamplaatje op de gedenkmuur op de strooiweide laten ophangen, dit kost € 60.

Kies je voor het uitstrooien op een andere plek of een thuisbewaring dan moeten alle nabestaanden in 1e lijn hier hun schriftelijk akkoord voor geven. Ook dienen enkele bijzondere regels gevolgd te worden.

Ook de laatste wilsverklaring van de overledene wordt steeds gerespecteerd.

Contacteer onze diensten voor verdere info en het maken van de nodige afspraken.

2. Je kiest ervoor om de concessie te verlengen

Je kan hier kiezen voor een verlenging van 30 jaar of 15 jaar.

Het retributiereglement bepaalt momenteel volgende bedragen:

Hernieuwing in volle grond 30 jaar/15 jaar : € 700 / € 350

Hernieuwing voor grafkelder 30 jaar/15 jaar: € 700 / € 350

Hernieuwing voor columbariumnis voor 2 personen voor 30 jaar/15 jaar: € 600 / € 300

Hernieuwing voor columbariumnis voor 3 personen voor 30 jaar/15 jaar: € 750 / € 375

Hernieuwing voor urnenveld voor 2 personen voor 30 jaar/15 jaar: € 600 / € 300

Hernieuwing voor urnenveld voor 3 personen voor 30 jaar/15 jaar: € 750 / € 375

Hernieuwing voor urnenveld voor 4 personen voor 30 jaar/15 jaar: € 900 / € 450

 

De prijzen voor elke optie worden vastgelegd in het retributiereglement.

Bedrag

De prijzen voor elke optie worden vastgelegd in het retributiereglement.