Grond verkopen aan de stad

Indien je een stuk grond wil verkopen, gelegen in Genk en al dan niet bebouwd, kan je dit vrijblijvend aanbieden aan de stad. In bepaalde gevallen zijn we bereid dit van je over te kopen. Zeker wanneer het gaat om gronden in natuur- of bufferzone, of percelen gelegen in een nog te ontwikkelen woon- of woonuitbreidingsgebied, zijn we mogelijk geïnteresseerd.

Voor iedere eigendom die ons wordt aangeboden, zal onderzocht worden of de aankoop interessant is voor de stad. Bezorg ons daarom alle beschikbare informatie die je hebt, zoals: gegevens van de eigenaar(s), de kadastrale gegevens, adres waar het goed gelegen is en eventueel een liggingsplannetje indien je dat hebt.

Wanneer we het zinvol vinden om deze eigendom van je aan te kopen, maken we afspraken rond het verdere verloop van deze aankoopprocedure.

Wat meebrengen

gegevens van de eigenaar(s), de kadastrale gegevens, adres waar het goed gelegen is, een liggingsplannetje,...