Vleermuizen in de Stiemervallei

Vleermuizen zijn bijzondere nuttige beestjes. Daarom heeft de stad de populatie vleermuizen in de Stiemervallei in kaart laten brengen. Wanneer daar de fietsroute verder uitgebouwd wordt, willen we hen zo min mogelijk storen.

Misschien heb jij hem opgemerkt? Deze man waadde enkele weken door de Stiemervallei. Gewapend met een batdetector en sensoren bracht Jean-Pierre de vleermuizenpopulatie in kaart. Dat is nodig als we de valleiroute langs de Stiemer ecologisch willen uitbouwen.

ULTRASONE GELUIDEN

“Om deze beestjes en hun vliegroutes op te sporen combineren we twee technieken”, zegt Jean-Pierre De Roo, onderzoeker bij Tractebel Engineering. “Ik doe een manueel batdetectoronderzoek met behulp van een microfoontje. Ik wandel dan met het toestel door de vallei om de ultrasone vleermuisgeluiden op te vangen. Die tonen zijn erg hoog en kunnen nauwelijks door onze oren worden waargenomen. Daarnaast hebben we op een zestal locaties enkele weken detectoren gehangen die automatisch de aanwezigheid van vleermuizen vastleggen. Zo krijgen we een onderbouwd idee van de aantallen in de omgeving. Van de beestjes zelf zie je enkel een schicht bij valavond. Je kan het amper vastleggen op camera maar met dit toestel lukt dat wel.”

VLEERMUISVRIENDELIJK LICHT

Stad Genk is niet aan haar proefstuk toe wanneer het over vleermuisvriendelijkheid gaat. Zo is er al bij de aanleg van het fietspad tussen Hornszee en Thor Park gekozen voor vleermuisvriendelijke ledverlichting. Maar de valleiroute wordt binnenkort uitgebreid. Een groen-blauwe as langs de Stiemerbeekvallei zal de bestaande stukken van het fietsroutenetwerk met elkaar verbinden via nieuwe toegankelijke paden. Dat zorgt ook voor een unieke verbinding tussen alle wijken die op deze as liggen. “Door eerst dit onderzoek te doen, kan er in de planfase en uitvoering maximaal rekening gehouden worden met de natuurlijke waarde van het hele traject. En zo hinderen we deze bijzonder nuttige diertjes zo min mogelijk”, besluit Jean-Pierre.

Vleesmuis-weetjes
  • De bossen in de Stiemervallei vormen een perfect leef- en jaaggebied voor vleermuizen. Ze houden het gebied gezond en eten insecten die in groten getale hinderlijk zijn, zoals de eikenprocessierupsen.
  • Per nacht kunnen vleermuizen een kwart van hun lichaamsgewicht eten. Dat wil zeggen 3000 muggen, motjes en kevertjes.
  • In Vlaanderen komen 17 soorten vleermuizen voor, waarvan 13 soorten ernstig bedreigd zijn.