Elektronische vreemdelingenkaart

Maak je afspraak online als je reeds in het bezit bent van een verblijfsvergunning.
Kom je voor het eerst naar België, neem dan telefonisch contact met ons: 089 65 36 00

 ---------

Als niet-Belg kan je, mits je hier wettelijk verblijft, een elektronische vreemdelingenkaart (eVK) aanvragen. Dit doe je door je persoonlijk aan te melden.

Tijdens je bezoek worden je recente pasfoto, handtekening en vingerafdrukken geregistreerd.
De eVK heeft een microchip waarop deze gegevens digitaal worden opgeslagen.
Die chip bevat ook elektronische certificaten waarmee je, samen met je persoonlijke pincode, een elektronische handtekening kan plaatsen. Dit is handig om bijvoorbeeld je belastingaangifte via Tax-on-Web te ondertekenen.

Je adres is niet zichtbaar aangebracht op je eVK, maar staat ook op de chip. Als je verhuist, moet je geen nieuwe kaart aanvragen maar laat je het adres door het gemeentebestuur aanpassen op de chip. Dit is verplicht.

Opgelet: om je eVK 'online' te gebruiken heb je steeds de meest recente software nodig.

Download deze regelmatig via https://eid.belgium.be/nl

Voor wie?

Een eVK kan je aanvragen als je legaal in België verblijft.
Er bestaan verschillende types van vreemdelingenkaarten afhankelijk van je verblijfsstatuut. Verder is er momenteel een omschakeling bezig, waardoor benaming en uitzicht kunnen verschillen.

De elektronische vreemdelingenkaarten hebben een geldigheidsduur van 10 of 5 jaar of korter. Dit afhankelijk van het verblijfsstatuut van de houder.
Verblijfskaarten van korte duur (bv. A-kaart is 1 of 2 jaar geldig) worden afgeleverd aan o.a. studenten, personen in het kader van een gezinshereniging met een niet-EU'er. Dit is conform de instructies van de federale Dienst Vreemdelingenzaken.
Ook de overige kaarten kunnen in uitzonderlijke gevallen een andere geldigheidsduur hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de kaart wordt afgeleverd als duplikaat-kaart (bijvoorbeeld na verlies of diefstal). In dit laatste geval vermeldt de vreemdelingenkaart de bijzondere opmerking "Duplikaat".

Vanaf 15 januari 2024 kan er ook voor een kind, jonger dan 12 jaar, een elektronische verblijfskaart worden aangevraagd. Dit is niet verplicht.
Voor meer informatie hierover kan je terecht bij de betrokken dienst in het stadhuis.

Procedure

De aanvraag gebeurt digitaal waarbij je 'biometrie' wordt geregistreerd. Anders gezegd: je pasfoto, handtekening en vingerafdruk worden gescand. Deze informatie wordt op een chip, verwerkt in de kaart, opgeslagen. Je moet je dus persoonlijk aanbieden.
De uiteindelijke aflevering van de eVK gebeurt 2 à 3 weken na de aanvraag.

 • Bij het afhalen van de aangevraagde eVK worden opnieuw de vingerafdrukken gecontroleerd met deze op de eVK, alvorens de kaart kan overhandigd worden.
 • Er is ook een dringende procedure, waarbij de eVK de dag nadien wordt geleverd.
  De aanvraag moet dan wel vóór 14u gebeuren anders verschuift dit een dag. Voor deze procedures moet je extra betalen.
 • Als houder van een verblijfsvergunning met een geldigheidsduur van 5 jaar of 10 jaar, word je vóór het einde van de geldigheidsduur van de vreemdelingenkaart schriftelijk uitgenodigd om deze tijdig te vervangen. Het stadsbestuur draagt echter geen enkele verantwoordelijkheid indien je je, ongeacht het ontvangen van die brief, zelf niet tijdig aanmeldt voor de aanvraag van een nieuwe kaart.

Bedrag

 • gewone procedure: € 25,00
 • Dringende procedure: € 122,00

Wat meebrengen

Bij je aanvraag moet je volgende documenten voorleggen

 • een bewijs van je identiteit (nationaal identiteitsbewijs);
 • je vorige verblijfskaart als je deze reeds bezit;
 • een recente en gelijkende pasfoto (biometrie: neutraal vooraanzicht (niet lachen, geen tanden zichtbaar) geen reflectie van brilglazen, ogen vrij, geen attributen of haren in het gezicht);

Bij het afhalen van de eVK

 • de omslag met de pin- en pukcode die je thuis ontving;
 • het tijdelijk document dat werd afgeleverd bij aanvraag of melding verlies/diefstal.

Meer info

Maak tijdig een afspraak via de website of telefonisch!