Stiemerlab

Stiemerlab is een burgerwetenschappelijk onderzoek waarbij we samen met 20 Genkenaren, stad Genk, het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) en Studio Kitsunya de waterkwaliteit van de Stiemerbeek meten. 

Achtergrond

Het rioleringsstelsel en de toenemende stadsuitbreiding in Genk hebben een negatieve invloed op de waterkwaliteit (vervuiling, algenvorming) en biodiversiteit van de Stiemerbeek en -vallei.

Het citizen science (of burgerwetenschappelijk) project ‘Stiemerlab’ vertrekt vanuit het startpunt dat Genkse burgers, omwonenden en lokale organisaties actief kunnen bijdragen om de problematiek van de waterkwaliteit in kaart te brengen, en aan te pakken.

Genkenaren actief betrekken

Genkenaren worden getraind als burgerwetenschappers om met behulp van sensoren data te verzamelen over de waterkwaliteit in de Stiemerbeek.

De resultaten worden vervolgens gevisualiseerd op een toegankelijke manier naar een breed publiek in de publieke ruimte en op een open online platform. Het doel van dit project is enerzijds om de waterkwaliteit van de Stiemerbeek over een lange periode op te volgen en anderzijds inzicht te krijgen in het herstellende karakter van de beek na overstorten uit de riolen.

Bekijk de resultaten

Ook Stiemerlabber worden?

Er zijn nog een aantal vrije plaatsen voor burgerwetenschappers. Een Stiemerlabvrijwilliger gaat tweewekelijks of maandelijks met het juiste materiaal naar een vaste sensor. Ter plaatse wordt de sensor gereinigd en wordt deze onderhoudsbeurt geregistreerd. Dit alles duurt ongeveer 20 minuten.

Voor elke nieuwe vrijwilliger wordt een korte opleiding en uiteraard het nodige materiaal voorzien. Eén of twee keer per jaar komen de vrijwilligers samen.

Interesse? Laat iets weten via stiemervallei@genk.be.