Wist je Datjes

 

Wist je dit? 

  • Er is sinds 1936 havenactiviteit in Genk, gelijktijdig met de bouw van het Albertkanaal en met de uitbouw van de steenkoolmijnen. 
  • Haven Genk is een private terminal, in handen van twee aandeelhouders. Enkel de watergebonden terreinen zijn eigendom van de Vlaamse Waterweg. Officieel mogen we dus niet spreken over een haven: er wordt havenactiviteit uitgevoerd. 
  • Op transporten via het water of het spoor wordt 50 tot 80% CO2 bespaard in vergelijking met transport op de weg. 
  • Bij Haven Genk werken zeventig personeelsleden. 
  • Er wordt net zoals in de auto-industrie momenteel hard gewerkt aan de technologie om onbemande schepen te laten varen. Dat zal in de toekomst nodig zijn, om de groei te verzekeren.