Waterlopen

Grachten, beken, rivieren en kanalen zijn allemaal waterlopen.

Waterlopen worden onderverdeeld in categorieën. De beheerder wordt bepaald door de categorie of het gebied waartoe de waterloop behoort.

Zo worden onbevaarbare waterlopen van 1ste categorie in Vlaanderen beheerd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het beheer van de waterlopen van een lagere categorie is in handen van de provincie, de stad of een waterring.

De beheerder van een waterloop is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van een waterloop.

In Genk vind je heel wat verschillende waterlopen:

bevaarbare waterlopen:

Albertkanaal

onbevaarbare waterlopen:

2 de categorie:

Dorpsbeek, Heiwijerbeek, Mienbeek, Kaatsbeek, Roosterbeek, Stiemerbeek;

3de categorie:

Dautenbeek, Miserikbeek, Zusterkloosterbeek;

niet geklasseerd:

Daalderheidebeek.
 

Wil je weten wie de beheerder is van een beek? Vraag het na op de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling.

Je kan niet zomaar werken uitvoeren aan een waterloop. In de meeste gevallen heb je hiervoor een machtiging van de provincie nodig. Informeer je tijdig.