Kunst- en Cultuurprojecten

Genk barst van het cultureel potentieel en dat willen we ook laten zien. Ben je van plan om een kunst- of cultuurproject op poten te zetten in Genk? Mooi! Dan kan je via Dienst Cultuur subsidies aanvragen om je project te realiseren.

Ben je niet zeker van je project of wil je graag wat meer info of feedback op je toekomstige aanvraag? Neem dan gerust contact op met dienst Cultuur via projectsubsidiecultuur@genk.be en we helpen je met plezier op weg.


Voor wie?

Natuurlijke personen, feitelijke verenigingen (met een verantwoordelijke) of VZW's komen in aanmerking voor deze subsidie. Uitgesloten zijn:

 • Aanvragers die voor hetzelfde project reeds van een andere Genkse stedelijke dienst financiële ondersteuning krijgen;
 • Overheidsbesturen of rechtspersonen die door overheidsbesturen opgericht zijn of waarin overheidsbesturen participeren en een beslissende stem hebben;
 • Onderwijsinstellingen;
 • Winst uitkerende organisaties;
 • Studenten die schoolprojecten willen organiseren die qua opzet en schaal passen binnen het reguliere schooltraject;
 • Projecten waarbij politieke of religieuze propaganda wordt gevoerd;
 • Reeds erkende organisaties via subsidiereglement kunstenorganisaties.

Waaraan moet je voldoen?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet je project aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Het project heeft een culturele insteek;
 • Het project mag maximum een periode van drie jaar in beslag nemen;
 • Het project bevat ook altijd een vorm van presentatie of een toonmoment, minstens ook één in Genk;
 • Het project overstijgt de reguliere kernactiviteiten van de aanvrager;
 • Het project moet een duidelijke link hebben met de stad Genk door
  • minstens 50% van de organisatie woont in Genk;
  • of de organisatie heeft de maatschappelijke zetel in Genk;
  • of het project vindt plaats op grondgebied van Genk;
 • Het project heeft altijd een meerwaarde voor het culturele landschap van de stad Genk en het project zet in op het betrekken en bereiken van Genkenaren.
 • Eenzelfde aanvrager kan via dit reglement per kalenderjaar maximum twee keer een subsidie aanvragen voor 2 verschillende projecten;
 • Eenzelfde project kan slechts twee keer gesubsidieerd worden – gespreid over minstens twee jaar - via dit reglement op voorwaarde dat er bij elke nieuwe editie een vernieuwend element zit. Vanaf een derde editie wordt het project gezien als een structurele werking en komt het niet meer in aanmerking voor deze subsidie. Onder ’terugkerend’ verstaan we: een activiteit of project met dezelfde vorm of concept (ongeacht welke partner het project indient).

Hoe verloopt de beoordeling?

Projecten die voldoen aan bovenstaande criteria worden door dienst Cultuur getoetst aan enkele beoordelingscriteria.

 • De inhoudelijke kwaliteit van het project, waaronder:
  • Culturele en artistieke gehalte van het project en het eindproduct;
  • Het vernieuwende aspect van het project;
  • De mate waarin het project duurzame effecten heeft;
  • De geleverde inspanningen om een breed en divers publiek aan te spreken of te bereiken;
  • De mate van verbinding en samenwerking met andere verenigingen of organisaties.
 • De zakelijke kwaliteit van het project, waaronder:
  • De zakelijke kwaliteit van de aanvraag: vertaling van de inhoud in het zakelijk plan, promotioneel plan en begroting;
  • Het aandeel van de subsidie binnen de totale projectbegroting;
  • De haalbaarheid van de begroting.
 • De mate waarin het project bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen en stedelijke
  uitdagingen:
  • Duurzame stadsontwikkeling borgen;
  • Geëngageerd en respectvol samenleven in diversiteit;
  • Sociale ongelijkheid en kansarmoede keren;
  • Talentontwikkeling (zie definities);
  • Uitstraling van Stad Genk verhogen.

Hoeveel kan ik aanvragen?

Een project kan tot maximaal € 10.000,00 (incl. BTW) gesubsidieerd worden. Let wel, het aangevraagde subsidiebedrag kan nooit meer dan 90% van de totale projectkost bedragen. Het aangevraagde subsidiebedrag kan enkel gebruikt worden voor kosten rechtstreeks verbonden aan het project.


Hoe kan ik aanvragen?

Mail het aanvraagformulier onderaan deze pagina samen met een gedetailleerde begroting volgens het sjabloon naar projectsubsidiecultuur@genk.be. Nadien doorloopt je aanvraag enkele stappen: 
 1. Dienst Cultuur controleert je aanvraag eerst op ontvankelijkheid en kijkt of je project in aanmerking komt voor een subsidie.
 2. Nadien beoordeelt Dienst Cultuur je aanvraag aan de hand van de beoordelingscriteria die je kan terugvinden in het subsidiereglement. Indien nodig kan Dienst Cultuur het advies van andere betrokken diensten of externe partijen inwinnen.
 3. Het advies van dienst Cultuur wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen dat finaal beslist over het toekennen van de subsidie.
 4. Uiterlijk acht weken na indienen ontvang je een definitief besluit.