Promotie via C-mine cultuurcentrum

Voor sommige podiumvoorstellingen kan je de communicatiekanalen van C-mine cultuurcentrum inschakelen.

Het gaat dan heel specifiek over bijzondere projecten van amateurkunstenverenigingen die door hun opzet een breder publiek beogen, een grotere wervingskracht ambiëren en een bijzondere creatieve en artistieke uitwerking tonen.

Het gaat dus niet over de reguliere - bijv. jaarlijkse - concerten of producties van de vereniging die al dan niet in samenwerking met andere groepen opgezet worden. Bedoeld worden de bijzondere producties die het normale publiek van de vereniging overstijgen.