Horizon

Tweemaandelijks magazine voor Genkse 60-plussers. Verschijnt in januari, maart, mei, september en november.