PWA-Fonds

Wat kan het PWA-fonds voor jouw bedrijf doen?

Sedert 1 januari 2016 valt het PWA-fonds onder het stadsbestuur Genk. Het PWA-fonds kan jouw bedrijf financieel helpen bij de realisatie van:

  • lokale opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven en projecten;
  • nieuwe initiatieven of projecten;
  • en acties die de tewerkstelling in Genk versterken en/of nieuwe én duurzame arbeidskansen creëren.

Hoe werkt het PWA-fonds?

Het PWA-fonds beoogt de doelgroep Genkse werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Een uitgebreide omschrijving van de doelgroepen is te vinden in het subsidiereglement.

Wat houdt de subsidie in?

De soorten subsidies zijn o.a. personeels-, investerings- en ontwikkelingssubsidie.

De subsidie wordt op basis van de ingediende begroting van projectinkomsten- en uitgaven beoordeeld en bedraagt maximum 75.000 euro per project.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie om een project te realiseren moet jouw organisatie/bedrijf voldoen aan een van deze juridische vormen:

  • een vereniging zonder winstoogmerk
  • een vennootschap met sociaal oogmerk
  • een coöperatieve vennootschap
  • een samenwerkingsverband voor innovatieve tewerkstellings- en of opleidingsinitiatieven of projecten voor de doelgroep
  • een lokale overheid
  • een onderwijsinstelling
  • iedere andere soort reguliere onderneming die openstaat voor sociale tewerkstelling.

Procedure

Aanvragen moeten vóór de start van het initiatief of project bij het stadsbestuur Genk gebeuren door middel van het aanvraagformulier dat je hieronder kan downloaden.

Interesse?

Contacteer Tiziana Marini via tiziana.marini@genk.be voor meer info.