Rattenbestrijding

Geen rattenvergif meer
Sinds 1/01/2020 kan je zelf geen rattenvergif meer afhalen bij de Stedelijke Werkplaatsen. De stad kan het correct gebruik immers niet opvolgen. Rattenoverlast op privaat domein wordt voortaan door de rattenvanger van de stad ter plaatse opgevolgd.

Als je overlast van ratten ondervindt, kan je dit melden. De rattenvanger onderzoekt ter plaatse de mate van overlast en treft de nodige maatregelen.

Voor muizenbestrijding kan je niet terecht bij de stad. Daarvoor wend je je best tot een doe-het-zelfzaak of tuincentrum.

Bedrag

De interventie van de rattenvanger is gratis.