Overlast door ratten

Zit je met een rattenplaag? Meld het ons online.

Na de melding komt de rattenvanger bij je langs. Hij/zij komt kijken welke maatregelen nodig zijn om de ratten weg te houden.

De tussenkomst van de rattenvanger is gratis.

Je kunt zelf geen rattenvergif meer afhalen bij de Stedelijke Werkplaatsen. De stad kan het correct gebruik niet opvolgen. Het is de rattenvanger van de stad die rattenoverlast op privaat domein opvolgt.

Voor muizenbestrijding kan je niet terecht bij de stad. Daarvoor wend je je best tot een doe-het-zelfzaak of tuincentrum.

Meld online

Wat kan je zelf doen?

Gaten en kieren dichten

Ratten hebben maar een klein gaatje nodig om binnen te komen. Bruine ratten verplaatsen zich ook via (defecte) riolen, putjes en regenpijpen. Met een speciale weringspasta, fijn gaas of staalwol kun je gaten in gevels en vloeren dichten. Let er bij ventilatieopeningen wel op dat de roosters en luchtgaten blijven ventileren. Ook gaten in de tuin mag je terug dichtmaken.

Laat geen voeder of etensresten liggen

Etensresten en dierenvoeder trekken ratten aan. Een rattenplaag kun je voorkomen door geen afval op te hopen en afsluitbare vuilbakken te gebruiken. Ook dierenvoeder bewaar je best in afsluitbare bakken. Maak dierenverblijven ontoegankelijk voor ratten en laat geen broodresten achter bij het voederen van vogels. Haal dierenvoeder ’s avonds weg, want ratten eten graag ’s nachts. Ook fruit dat van bomen afgevallen is, trekt ratten aan. Let ook op met mezenbollen, ratten zijn dol op de restjes die daarvan op de grond vallen. Hang er maar 1 per keer op en verander van locatie.

Een propere woonomgeving voorkomt nesten

In een proper huis en opgeruimde tuin zal een rat minder snel nestelen. Ratten vinden nestmateriaal en beschutting op rommelige plekken waar veel materialen liggen. Je tuin biedt minder beschutting voor ratten als je struiken langs de onderkant snoeit, je weinig ruimte laat tussen blokken haardhout en zorgt dat er geen rommel ligt langs gevels en schuurtjes.