Rechtenonderzoek

Dikwijls kom je in aanmerking voor tal van premies, toelagen en tegemoetkomingen op basis van je financiële situatie, gezinssamenstelling of handicap. Het rechtenonderzoek biedt je daar een duidelijk zicht op.

Voor wie?

Alle Genkenaren mogen een rechtenonderzoek aanvragen.

Procedure

Je kan een rechtenonderzoek laten uitvoeren in het Sociaal Huis van de stad. Je kan ook zelf aan de slag op www.rechtenverkenner.be.

Wat meebrengen

  • je recentste aanslagbiljet van de belastingen
  • voor personen met een handicap: je attest van invaliditeit