Wat kan je brengen naar het recyclagepark?

In een recyclagepark worden huishoudelijke en gelijkgestelde afvalstoffen gescheiden ingezameld voor een maximale recyclage.

Recyclageparken Genk-Zuid (tot 27/10/20) en Genk-Noord

Wat mag je brengen:

 • metalen
 • elektro (witgoed en kleine elektronische apparaten)
 • papier
 • plastics
 • glas
 • pmd (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons)
 • groenafval
 • hout
 • bouwpuin
 • gebruikte frituurolie
 • klein en gevaarlijk afval (bvb. verven, chemische producten enz...)
 • zwarte grond
 • roofing
 • gebonden asbestcement 
 • gipskarton (gyproc)
 • grofvuil

Recyclageparken Waterschei en Winterslag

Wat mag je brengen: enkel recycleerbaar afval

 • afgedankte elektrische en elektronische apparaten (aeea)
 • autobanden (max. 4 per jaar per gezin)
 • autobatterijen
 • batterijen
 • frituurolie en -vet
 • harde plastics
 • holglas
 • klein gevaarlijk afval: kga
 • kaarsresten
 • kurkresten
 • metalen
 • motorolie
 • papier en karton
 • piepschuim
 • pmd (in de blauwe zak)
 • textiel
 • tl-lampen
 • vlakglas
 • zachte plastics (in de gele zak)

Wat mag je niet brengen (naar Waterschei en Winterslag):

 • zwarte grond
 • roofing
 • gebonden asbestcement 
 • gipskarton (gyproc)
 • grofvuil
 • hout
 • bouwpuin