Stadsproject Regina Mundi

Stad Genk, vzw Katholieke Centrumscholen Genk en vzw Integro zetten samen hun schouders onder de herontwikkeling van de site Katteberg – Regina Mundi, in het centrum van de stad. De drie partners bekrachtigen met een intentieverklaring deze unieke samenwerking. 

Nieuwe dynamiek

De site Katteberg – Regina Mundi behelst een ruim geheel aan gronden met daarop al dan niet leegstaande gebouwen, die bij de ontwikkeling van het gebied betrokken zijn of kunnen worden. De ligging en de schaal van de site zijn uitzonderlijk en bieden enorme kansen. Stad Genk hecht daarom veel belang aan de wijze waarop het projectgebied ontwikkeld wordt. De stad wenst daarom geen gefragmenteerde invulling van terreinen en gebouwen, maar werkt samen met vzw Katholieke Centrumscholen Genk en vzw Integro aan een integrale visie met projecten die zorgen voor een nieuwe dynamiek en meerwaarde in het hart van de stad.

Talent als rode draad
Vzw Integro is de koepel boven acht Limburgse woonzorgcentra, waaronder in Genk De Olijfboom. Vzw Katholieke Centrumscholen Genk bundelt basischolen Mater Dei en de Broederschool. Samen met het stadsbestuur hebben ze zich geëngageerd om hun schouders te zetten onder dit project. Iedereen zal zijn eigenheid daarin kunnen leggen, maar dé rode draad voor deze site zal talentontwikkeling zijn. Katteberg - Regina Mundi moet een site worden waar talent centraal komt te staan. Zo kondigde de stad eerder al de verhuis van de academie GA voor Kunst naar deze locatie aan.
Toonbeeld
Katteberg-Regina Mundi wordt een toonbeeld van een nieuwe generatie van stadsprojecten dat meervoudige uitdagingen op een geslaagde wijze realiseert. Alle partners zijn ervan overtuigd dat dit unieke project niet alleen een voorbeeld kan zijn maar ook dat dit de stad en haar stadsontwikkeling uniek in zijn soort maakt. Het project zit op dit moment nog in een vroege fase, de eerste stappen worden gezet met de intentieverklaring. Tijdens het ontwerpproces gaan de betrokken partijen verder op zoek naar andere publieke en private partners om het verhaal vorm te geven.