093 Retributie voor administratieve dienstverlening

Er wordt een retributie geheven voor diverse administratieve diensten verleend door het stadsbestuur:

  • afgifte van een identiteits- of verblijfsdocument, paspoort (reispas) en rijbewijs;
  • wijziging van de voornaam;
  • opstart van een aanvraag tot het verkrijgen van de Belgische nationaliteit;
  • voltrekking van een huwelijk en afgifte van een trouwboekje (optioneel);
  • eenzijdige verklaring van de beëindiging van de wettelijke samenwoning;
  • afgifte van een slachtbrief;
  • afgifte van fotokopies en/of prints van bestuursdocumenten in het kader van de wetgeving inzake openbaarheid van bestuur;
  • allerhande opzoekingen, bijvoorbeeld genealogische of andere opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters of het stadsarchief;
  • conformiteitsonderzoeken voor woningen;
  • verstrekking van vastgoedinlichtingen via het Vastgoedinformatieplatform of vaststellingsverslagen door een beëdigd landmeter.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019

Gewijzigd gemeenteraad: 21 december 2021, 19 december 2023, 20 februari 2024, 21 mei 2024

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 29 december 2021, 26 december 2023, 27 februari 2024, 28 mei 2024