099 Retributie voor het gebruik van het verblijfsterrein Horensberg

Voor een onbepaalde termijn, ingaande op 1 januari 2020, wordt een retributie geheven voor het gebruik van het verblijfsterrein voor woonwagenbewoners ‘Horensberg’.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019